การเข้าสู่ระบบ

Manual and Software Download

 

The following is a list of the step-by-step software installation details, along with the necessary manuals and download links. CNS provides a variety of alternative software selections in case of any system difficulties occur.

Equity and Derivatives Trading Program via PC Equity Derivatives Program Download Software Manual
efin Trade Plus Update!! Temporarily
out of service
Program Download
Installation Manual
NomuraDirect i2TradePlus manual
Auto Trade New!!
    NomuraDirect i2TradePlus manual
Streaming Program Download


Equity and Derivatives
Trading Program
via Mobile/Tablet
Equity Derivatives Program Download Software Manual
efin Trade Plus New!! SBL
(iPhone, iPod Touch)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPhone , SBL
efin Trade Plus HD New!! SBL
(iPad)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad , SBL
efin Trade Plus
(Android Smart phone)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
efin Trade Plus
(Android Tablet)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
efin Trade Plus New!
(Windows Phone)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
Streaming
(iPhone, iPod Touch)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPhone
Streaming HD (iPad) โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
Streaming for Android
(Android Smart phone and Tablet )

Install Chrome Browser

  • NOMURA has used the "Integrated Account" version of SETTrade Equity trading program. 
  • NOMURA has used the "Standard" version of SETTrade Derivatives trading program. Data in the "Order Status" and "Account Info" section will be automatically updated by the system. However,

 Fund Trading Software Description Installation Manual Software Manual
NOMURA iFUND Mutual Fund trading software Download

New Fund Trading Service Description Service Detail
Nomura-Dollar-Cost-Average Continuous Regular Mutual Fund Investing Service (weekly, monthly, semi-annually, and annually)
Stock to Fund Automated Investment into Fund
after Stock sales and Vice versa

Overseas Markets Trading Software Description Installation Manual Software Manual
NOMURA iGlobal Overseas Markets Trading Software Download


Informative Program Description Installation Manual Software Manual
efin Stock PickUp
(PC)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for PC Download
efin Mobile
(iPhone, Android)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for iPhone and Android โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
efin Mobile HD
Tablet (iPad, Android)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for Tablet (iPad, Android) โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad , Graph
eFinanceThai
(Windows Phone)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for Windows Phone โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Windows Phone

However, please take the following steps in case of problems occurring:


Remote Desktop Software

Alternative trading channel when system down

Notation: if the difficulty occurs or any inquiry, please read our FAQs or
contact our NOMURA DIRECT at 0-2638-5500 Office hour - Mon – Fri: 08:30-17:00 (GMT+07:00 Bangkok Time)