การเข้าสู่ระบบ

คลิปวิดีโอ

แนะนำบริการใหม่

เมนู NOMURA ใน eFin/Streaming

 

PLAY

ฟังก์ชั่นใหม่ iFund Basket

 

PLAY

eFin Mobile ดูกราฟ อ่านข่าว

 

PLAY

คลิปสาธิตการใช้งาน

ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้น

 

PLAY

การสร้าง username และ password

 

PLAY

Login ไม่ได้ ทำอย่างไร?

 

PLAY

วิธีการฝากเงินเพื่อซื้อขายหุ้น

 

PLAY

วิธีการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหุ้น

 

PLAY

การโอนเงินระหว่างบัญชีซื้อขาย

 

PLAY

ภาษีและเงินปันผลจากการซื้อขายหุ้น

 

PLAY

การดูข้อมูล Bids/Offers และ การจับคู่ซื้อขาย

 

PLAY

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น?

 

PLAY

การตั้งเตือนไปที่โทรศัพท์

 

PLAY

วิธีดูบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research)

 

PLAY

คลิปสัมมนาย้อนหลัง

1. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 1)
Basic Level 1

 

PLAY

1. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 2)
Basic Level 1

 

PLAY

2. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 1)
Basic Level 2

 

PLAY

2. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 2)
Basic Level 2

 

PLAY

3. วิเคราะห์ทางเทคนิค
Intermediate Level

 

PLAY

4. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 1)
Intermediate Level 2

 

PLAY

4. วิเคราะห์ทางเทคนิค (ตอน 2)
Intermediate Level 2

 

PLAY

NOMURA Auto Trade

 

PLAY

NOMURA Auto Trade - Type 2

 

PLAY