การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
23/06/60 ประกาศบริษัทฯ ระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. เวลา 8:00 – 15:00 น.
-
23/06/60 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities are not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of June 23, 2017
-
23/06/60 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 23/06/2017
21/06/60 Tender Offer REMINDER : บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ( DSGT )**เพิกถอน**
-
21/06/60 Tender Offer Tender Offer : บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB)
-
21/06/60 Tender Offer Tender Offer : บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (PR )
-
19/06/60 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
16/06/60 ประกาศบริษัทฯ ระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. เวลา 8:00 – 16:00 น.
-
15/06/60 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SQ : Marginable security as of June 15, 2017
-
15/06/60 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 15/06/2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |