การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน), UAC
อ 28 มี.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 37 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน), UAC

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 28 มี.ค. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน), LIT
พฤหัสบดี 30 มี.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 37 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน), LIT

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomu...
พุธ 29 มี.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาบางนา | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 65 ที่นั่ง)

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomuradirect
หัวข้อ    :  เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomuradirect

วิทยากร :  คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหาหลักสูตร :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming เบื้องต้น
2. วิธีการใช้งาน ฟังก์ชั่น บนเว็บไซด์ Nomuradirect และการใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
 
 

วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นปันผลเด่น และหุ้นที่อยู่ใน Global Reflation theme เข...
ศุกร์ 31 มี.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 67 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นปันผลเด่น และหุ้นที่อยู่ใน Global Reflation theme เข้าพอร์ตลงทุน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “คัดสรรหุ้นปันผลเด่น และหุ้นที่อยู่ใน Global Reflation theme เข้าพอร์ตลงทุน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct
อังคาร 04 เม.ย. | ห้องInternet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 49 ที่นั่ง)

ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct
หัวข้อ    :  ก้าวแรกการลงทุนออนไลน์ กับ Nomura Direct

วิทยากร :  คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหาหลักสูตร :
1. แนะนำพื้นฐานการลงทุนที่มือใหม่ควรรู้                            
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin TradePlus, Streaming และ Nomura iFund
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
 
 

วันอังคารที่ 04 เม.ย. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย