การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนาPortfolio Clinic “เลือกหุ้น Earning ดี / ปันผลเด่น / มีประเด็นลงทุน เข้าพอร์ตราย...
ศ 25 ส.ค. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 72 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “เลือกหุ้น Earning ดี / ปันผลเด่น / มีประเด็นลงทุน เข้าพอร์ตรายเดือน”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “เลือกหุ้น Earning ดี / ปันผลเด่น / มีประเด็นลงทุน เข้าพอร์ตรายเดือน”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย