การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน), ECF
พฤ 29 มิ.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.

CNS Corporate Access: บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน), ECF

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน), TWPC
อังคาร 04 ก.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 38 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน), TWPC

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 04 ก.ค. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน), ...
พฤหัสบดี 06 ก.ค. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 40 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน), ASAP

"CNS Corporate Access 2017"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 06 ก.ค. 2560
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

Portfolio Clinic “จัดพอร์ตก้าวเข้าสู่ครึ่งหลัง ปี 2017”
ศุกร์ 30 มิ.ย. | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-15.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 42 ที่นั่ง)

Portfolio Clinic “จัดพอร์ตก้าวเข้าสู่ครึ่งหลัง ปี 2017”

หัวข้อ : Portfolio Clinic “จัดพอร์ตก้าวเข้าสู่ครึ่งหลัง ปี 2017”

วิทยากร
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

 
 

วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560
เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ค้นหาหุ้นเด่นมีปัจจัยหนุนเชิงบวกเข้าพอร์ต ครึ่งหลัง ปี 2560
พุธ 05 ก.ค. | สาขาบางนา และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.15-14.30 น.
                (25 ที่นั่ง)

ค้นหาหุ้นเด่นมีปัจจัยหนุนเชิงบวกเข้าพอร์ต ครึ่งหลัง ปี 2560
หัวข้อ    : ค้นหาหุ้นเด่นมีปัจจัยหนุนเชิงบวกเข้าพอร์ต ครึ่งหลัง ปี 2560

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันพุธที่ 05 ก.ค. 2560
เวลา 13.15-14.30 น.

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์1 ชั้น19
 
 

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomu...
พฤหัสบดี 06 ก.ค. | ห้องInternet Training ชั้น15 และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.30-15.30 น.
     (ที่นั่งว่าง 33 ที่นั่ง)

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomuradirect

หัวข้อ    :  เรียนรู้ทุกขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม Streaming , eFin Trade Plus และเว็บไซด์ Nomuradirect

วิทยากร : คุณปฏิภาณ นิลศิริ ผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus,Streaming เบื้องต้น

2. วิธีการใช้งาน ฟังก์ชั่น บนเว็บไซด์ Nomuradirect และการใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 06 ก.ค. 2560
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย
 
 

ค้นหาหุ้นดีมีประเด็นเชิงบวกเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560
พุธ 12 ก.ค. | สาขาวิภาวดีรังสิต และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 12.15-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 75 ที่นั่ง)

ค้นหาหุ้นดีมีประเด็นเชิงบวกเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560
หัวข้อ    : ค้นหาหุ้นดีมีประเด็นเชิงบวกเข้าพอร์ตครึ่งหลังปี 2560

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา    : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
 

วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560
เวลา 12.15-14.00 น.

อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 23
 
 

กลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. | สาขาพระปิ่นเกล้า | 13.00-14.20 น.
     (ที่นั่งว่าง 58 ที่นั่ง)

กลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2560
หัวข้อ    : กลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2560

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
            คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)
 
 

วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2560
เวลา 13.00-14.20 น.

อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ทาวเวอร์ A