บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Stock Calendar


• วันนี้ : (แตกพาร์) THIP จากพาร์ 10 สู่ พาร์ 1
                  (XD) 1DIV @0.4566
                  (XR) CCN 5:1 @6
                  (ลูกหุ้นเข้าใหม่) MFC, S, TFD, WORLD
  
• วันจันทร์หน้า : (XD) LHBANK @0.028
                                (XW) SPORT 5.5:1

        ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH