บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Stock Calendar


• วันนี้ : (XD) AJ @0.1, GVREIT @0.1997, SRIPANWA @0.1817
  (ลูกหุ้นเข้าใหม่) BFIT, SANKO, SAWAD, TAPAC, TMILL

• วันจันทร์หน้า : (แตกพาร์) SSSC จากพาร์ 10 ลงสู่พาร์ 1
        ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH