บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ > Fundamental & Tactical Top Picks : (BA, AAV, AMATA)


BA (TP20.3*) :  Support 19.0/18.7 Resistance 20.0/20.7
• Theme : F/X Play
• Earnings Outlook : แม้ว่าผลการดำเนินงานของ BA มีแนวโน้มถูกกดจากการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึง ระยะสั้นงวด 2Q17F มีแนวโน้มขาดทุน แต่คาดกำไรจะกลับมาดีขึ้นงวด 2H17F ตามฤดูกาล และยังมี upside risk จากค่าเงินบาทต่อสหรัฐที่แข็งค่า ซึ่ง BA จะได้รับผลบวกมากที่สุด จาก Low base ของกำไรปีนี้ที่ต่ำ รวมถึง ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 
• Valuation : ด้านราคาหุ้นมองว่าสะท้อนปัจจัยกดดันมากแล้ว หลังปรับฐานลงมา 20% สะท้อนการปรับลดกำไรของ Consensus แล้ว ขณะที่ ราคาเริ่มยืนได้อีกครั้งโดย ซื้อขาย PBV 1.3x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2.58x
• Catalyst : เงินบาทต่อสหรัฐ แข็งค่าสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 33.56 บาท/เหรียญ เป็น upside risk ต่อประมาณการ โดยทุกๆ 5% ที่เงินบาทแข็งขึ้น จะทำให้กลุ่มสายการบินมีกำไรสุทธิ 2017F สูงกว่าคาด 57% นำโดยบริษัทที่ได้รับผลบวก คือ BA +56% + การท่องเที่ยวยังเป็นขาขึ้น

AAV (CONSENSUS TP6.61) :  Support 6.15/6.0 Resistance 6.5/6.75
• Theme : F/X Play
• Earnings Outlook : CONSENSUS คาดผลประกอบการ 2017F กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,881 พันล้านบาท  เติบโต y-y โดย AAV มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม เนื่องจากความสามารถในการบริหารต้นทุนดีที่สุดในกลุ่ม จากการให้บริการใน 6 ประเทศ จึงทำให้เกิด Economy of scales ประกอบกับการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มฯ จึงทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย  
• Valuation : ซื้อขาย ณ PBV 1.37 ยังต่ำกว่ากลุ่มฯที่เฉลี่ยกว่า 2.58x  และยังเป็นผู้นำในกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ 
• Catalyst  : เงินบาทต่อสหรัฐ แข็งค่าสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 33.56 บาท/เหรียญ เป็น upside risk ต่อประมาณการ โดยทุกๆ 5% ที่เงินบาทแข็งขึ้น จะทำให้กลุ่มสายการบินมีกำไรสุทธิ 2017F สูงกว่าคาด 57% โดยบริษัทที่ได้รับผลบวกคือ AAV +56%

AMATA (TP18.9*) :  Support 15.4/15.0 Resistance 16.7/17.3
• Theme : F/X play
• Earning Outlook : คาดกำไรจะกลับสู่รอบการเติบโตโดดเด่นอีกครั้งช่วง 2 ปีนี้ เฉลี่ย 25% ต่อปี จากทั้งรายได้โรงไฟฟ้าและยอดขายที่ดิน โดยระยะสั้นโมเดมนตัมกำไรเป็นจังหวะที่ดี คาดกำไร 2Q17F 310 ล้านบาท (+62%y-y, +24%q-q) ตามการโอนที่ดินมากขึ้น และโมเมนตัมกำไร 2H17F คาดยังเพิ่มสูงขึ้นจาก 1H17 โดยปัจจุบันมี Backlog  การขายที่ดิน คิดเป็นแล้ว 74% ของประมาณการทั้งปี 
• Valuation : ราคาหุ้นยังมี Valuation ที่น่าจูงใจ โดยมี PER ปี 2017F 11.0 เท่า ยังใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอดีต ขณะที่ กำไรกลับสู่รอบขาขึ้น   
• Catalyst : เงินบาทต่อสหรัฐ แข็งค่าสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุดอยู่ที่ 33.56 บาท/เหรียญ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AMATA ได้รับประโยชน์สูงสุดในกลุ่ม เนื่องจากบริษัทร่วมมีเงินกู้เป็นเงินกู้ต่างประเทศ + นโยบาย EEC ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ต่อพื้นฐานบริษัท    

Note: TP (Bloomberg Consensus) , *TP(CNS), **TP(Nomura)