NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน เปิดตัว “NOMURA iWEALTH” โปรแกรมวางแผนการลงทุน เพื่อทุกคนที่มีเป้าหมาย
6 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ โนมูระ พัฒนสิน เปิดตัว “NOMURA iWEALTH” โปรแกรมวางแผนการลงทุน ที่สามารถเลือกวางแผนได้หลากหลายเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นแผนการเกษียณ แผนเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา การประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ พร้อมเสนอแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของนักลงทุนแต่ละคน และบริการดูแล แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ส่งคำแนะนำบทวิเคราะห์การลงทุนที่ เพื่อปรับแผนการลงทุนให้ตรงจุด และทันทุกสถานการณ์รอบโลกได้ทันทีเพียงคลิกเดียว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการลงทุน

โดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม สุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา เปิดเผยว่า “โนมูระ พัฒนสิน เล็งเห็นความสำคัญของการแผนการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต บริษัทฯ เข้าใจว่าความต้องการของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และในตัวบุคคลหนึ่งๆ อาจไม่ได้มีเพียงความต้องการเดียว อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าทุกความฝันแ