NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
NOMURA TRICK&TRADE “SSF Block Trade” & “Technical Analysis”
22 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโนมูระ ในงานสัมมนา “TRICK&TRADE SSF Block Trade ”เทคนิคสร้างโอกาสทำกำไรภาวะผันผวน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Block Trade คุณ ธันยพร จงศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Block Trade พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับ “การวิเคราะห์เทคนิค เบื้องต้น” วิทยากรโดยคุณ คณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการลงทุน งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ CNS Convention Center อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001