NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน ร่วมงานแถลงข่าว SET in the City 2019
16 ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ โนมูระ พัฒนสิน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรมการลงทุน SET in the City 2019 โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เลือกสร้างความมั่งคั่งในแบบที่ใช่...สไตล์คุณ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001