การเปลี่ยนแปลง Website และ Trading Application ที่มีผล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมซื้อขายต่างๆ ได้ตามปกติ โดยใช้ Username, Password และ PIN เดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิม ใหม่
1. Website www.nomuradirect.com www.krungsricapital.com
nomuraiwealth.nomuradirect.com iwealth.krungsricapital.com
2. SMS sender name (OTP) Nomura KCS
3. บริการ/โปรแกรมซื้อขาย Nomura iFund
Nomura SBL Real Time
Nomura iWealth
Nomura Fixed Income
Nomura Stock DCA
Nomura iGlobal
Krungsri Capital iFund
Krungsri Capital SBL Real Time
Krungsri Capital iWealth
Krungsri Capital Fixed Income
Krungsri Capital Stock DCA
Krungsri Capital iGlobal
4. ชื่อย่อของบริษัทสำหรับ Login เข้าใช้งาน โปรแกรม Streaming / eFin Trade Plus เลือก Broker เป็น “CNS” เลือก Broker เป็น “KCS”

  อ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คลิกที่นี่