Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

การวิเคราะห์แนวโน้มราคา (Trend) : เทคนิคหาจังหวะในการซื้อ-ขา...

by Canakas
22/09/58

 
      หลายคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนในหุ้น คงกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์ราคาหุ้นว่าเราจะสามารถเข้าซื้อได้ในช่วงราค...
 
 

Dragon pattern / Chapter 3 ตอนที่ 4 : สรุปความสำคัญและประโ...

by Canakas
06/03/58

 
 
 

Dragon pattern / Chapter 3 ตอนที่ 3 : วงจรการวิเคราะปริมาณก...

by Canakas
13/02/58

 
 
 

Dragon pattern / Chapter 3 ตอนที่ 2 : วงจรการเคลื่อนไหวของร...

by Canakas
30/01/58

 
 
 

Dragon pattern / Chapter 3 ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ปริมาณการ...

by Canakas
05/01/58

 

CHAPTER<...

 
 

Dragon pattern / Chapter 2 ตอนที่ 4 : สรุปประโยชน์และจุดอ่อน...

by Canakas
17/12/57

  ตอนที่ 4 : สรุปประโยชน์และจุดอ่อนในการนำไปใช้ TREND AND RIBBON MOVING AVERAGES


สมมุติว่าผู้อ่านได้ความเข้าใจและฝีกฝนตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 แล้วเกี่ยวกับ Trend and Ribbon moving averages แล้ว...
 
 

Dragon pattern / Chapter 2 ตอนที่ 3 : การผูก Ribbon Moving a...

by Canakas
11/11/57

 

CHAPTER  2   =  TREND AND RIBBON MOVING AVERAGES

 

 

Dragon pattern / Chapter 2 ตอนที่ 2 : รู้ความหมายของ Moving ...

by Canakas
21/10/57

 

CHAPTER  2   =  TREND AND RIBBON MOVING AVERAGES

 

 

Dragon pattern / Chapter 2 ตอนที่ 1 : รู้ความสำคัญของ TREND ...

by Canakas
03/10/57

   CHAPTER   
 

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 4 : บทสรุปเราได้อะไรจากรูป...

by Canakas
15/09/57

 
ตอนสุดท้าย = บทสรุปเราได้อะไรจากรูปแบบมังกร

1. เราได้การตั้งข้อสังเกตุรูปแบบมังกรจะคล้ายกับการหาทิศทางการสร้าง PATTERN ของ W-FORMATION หรือยอดต่ำ 2 ยอด และการหาทิศทางการสร้าง PATTERN ของ M-FORMATION หมายถึงยอดสูง 2 ยอด (ทางเทคนิคได้ยกตัวอย่าง BLAND กับการหารูปแบบมังกร...
 
 

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 3 : ตามหาขาหลังและหางมังกร...

by Canakas
25/08/57

 
ตอนที่ 3 ตามหาขาหลังและหางมังกร (ตัวอย่างยังเป็น BLAND เช่นเดิม)

การหาขาหลังของมังกรแบ่งออกไป 2 ลักษณะคือ
1. ตามหาขาหลัง ลักษณะแรกของการสร้างขาหลังมังกรที่มียอดต่ำยกสูง เมื่อเทียบ...
 
 

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 2 : ส่วนขาหน้าและหลังมังกร...

by Canakas
14/08/57

 
ตอนที่ 2 = ตามหา “ขาหน้ามังกรและหลังมังกร”

ส่วนขาหน้าของมังกร

3.  การเคลื่อนไหวของราคาเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น Downtrend line และช่วงที่ทะลุ Downtrend line ขึ้นมา ถ...
 
 

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 1 : สนุกกับการจินตนาการ “ร...

by Canakas
30/07/57

 
สวัสดีครับ ผมชื่อ คณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ฝ่ายงานวิจัยและบริการการลงทุน หรือ IRIS

สำหรับประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ทางเทคนิคประมาณเกือบ 20 ปี ตั้งแต่การวิเคราะห์แบบสมัยยุคแรก ๆ Point and figures จนถึงปัจ...