Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 1 : สนุกกับการจินตนาการ “รูปแบบมังกร” (Dragon Pattern)

30 กรกฎาคม 57
สวัสดีครับ ผมชื่อ คณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ฝ่ายงานวิจัยและบริการการลงทุน หรือ IRIS

สำหรับประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ทางเทคนิคประมาณเกือบ 20 ปี ตั้งแต่การวิเคราะห์แบบสมัยยุคแรก ๆ Point and figures จนถึงปัจจุบัน Program trading แต่ละยุคสมัยมีจุดเด่นของมันคละกันไป แต่ที่สำคัญ “ความสนุกพร้อมกับความตั้งใจฝึกฝน ควรมาคู่กัน” ทำให้ตรงกับ Concept หลักการทำงานของผม คือ “สนุกกับงานที่ตนเองรัก /แต่ไม่หลงหรือยึดติด” ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับหนังสือของพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี =”รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต”


Technical analysis = สำหรับความคิดเห็นของผม คือ มันเป็นการคาดการณ์ในเชิงวิเคราะห์
“ ทิศทางราคา / ปริมาณการซื้อขาย / จังหวะเวลา / พฤติกรรมความทรงจำและการซ้ำรอยของมนุษย์ ”
ถูกจัดอยูในด้านศิลปะมากกว่า วิทยาศาสตร์ เนื่องจากยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันทำงานได้ดีหรือไม่ แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีมาตั้งแต่ยาวนานจากใช้คำว่า Chartist มาเป็น Technical analyst ดังนั้นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือของมนุษย์ / คิดค้นโดยมนุษย์ / ตัดสินใจโดยมนุษย์ นับจากยุคบาบิโรนที่นำไปใช้กับการซื้อขายแลกเปลียนสินค้าจาก “สิ่งของต่อสิ่งของ” หรือการนำไปประยุทธ์ใช้กับตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นแหล่งการซื้อขายแรก ๆ ก่อนที่จะมีตลาดหุ้น หรือแม้กระทั้งนำวิเคราะห์ทางเทคนิคไปใช้ประยุทธ์ใช้การทำสงคราม เช่น นักวิเคราะห์ชาวญี่ปุ่นที่มีแนวคิดCandlestick นำไปใช้วางแผน ซื่งวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน (โดยความสำคัญของมนุษย์คือต้องการรู้คำตอบ คือ “แนวโน้ม” โดยต้องการรู้แนวโน้มอยู่ในวงจรขาขึ้น ขาลง หรือว่าแกว่งตัวไร้ทิศทาง) นั่นคือต้องการหา TREND นั่นเอง จึงเป็นที่มาของวลียอดฮิต คือ Trend is your best friend (แนวโน้มคือเพื่อนที่ดีสุดสำหรับท่าน) มันเป็นเพื่อนยามสุข เป็นเพื่อนที่เตือนเราว่าข้างหน้ามีทางโค้ง และเป็นเพื่อนยามเหงาในช่วงที่ราคาไม่ไปไหน เป็นต้น


บทความที่ผมจะนำเสนอจากนี้ไป ผมจะเน้นในกรอบของ 4 ปัจจัย
“โดยไม่ใช่เป็นการสอน เป็นเพียงการนำเสนอแล้วไปต่อยอด”1. การเคลื่อนไหวของพฤติกรรมราคา (Bar chart, Candlestick, Price pattern)
2. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume analysis)
3. การหาจังหวะเวลาเข้า-ออกในส่วนของเครื่องมือ (Market indicators)
4. จิตวิทยาและพฤติกรรมของนักเก็งกำไร สะท้อนในด้านอารมณ์ (History repeat itself, Cycle, Greed & Fear , etc )
CHAPTER 1 = DRAGON PATTERN
รูปแบบมังกรผมจะแบ่งออกมาเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 = ตามหาหัวมังกร และส่วนคอของมังกร
ตอนที่ 2 = ตามหาขาหน้ามังกรและหลังมังกร
ตอนที่ 3 = ตามหาขาหลังมังกรและหางมังกร
ตอนที่ 4 = เราได้อะไรจากการตามล่ารูปแบบมังกรตอนแรก = ตามหาหัวมังกร และส่วนคอของมังกร
Case study = ภาพรูปแบบมังกร ยกตัวอย่าง BLAND


ส่วนหัวมังกร

1. พิจารณาส่วนหัวของมังกร = การตั้งข้อสังเกตุ คือ ราคาหุ้น BLAND ได้ทำยอดสูงไว้ที่ 2.3 บาท จากนั้นบริเวณยอดสูงดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแนวต้านจากนั้นจะพบว่ามีการเปลี่ยนแนวโน้มคือยอดสูงที่ปรับตัวขึ้นถัดไม่สามารถผ่าน 2.3 บาท แต่กลับทำยอดสูงที่ลดลง แสดงถึงแนวโน้มเปลี่ยนมาเป็นแกว่งตัวลง (ช่วงวงกลมสีชมพู ภาพด้านล่าง จะพบว่าราคาแกว่งตัวลง)
ส่วนคอของมังกร
2. พิจารณาส่วนของคอ = เมื่อเราได้หัวมังกร เราก็คำนวณหรือวางแผนคร่าว ๆ ก่อน (ยอดสูง 2.3 บาท ยอดต่ำที่ทำไว้ 1.74 บาท และจากนั้นดีดตัวขึ้นแต่ทำยอดสูงที่ลดลงที่ 2.18 บาท) เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วก็ลองลง
2.1 วางช่วงลง 2.3-1.74 บาท เท่ากับ 0.56 บาท และลบ 2.18 บาท จะได้ 1.62 บาท
2.2 วางช่วงลง โดยใช้ 2.18 – 1.74 บาท เท่ากับ 0.44 บาท และลบ 1.74 บาท จะได้ 1.3 บาท (ท่านจะเห็นการหยุดบริเวณ 1.3 บาท ปรากฏว่าราคาทำยอดต่ำไว้ที่ 1.28 บาท และดีดตัวกลับ)

สนุกไหมครับแล้วอ่านต่อฉบับหน้า....กับการหาส่วนของขาหน้า และหลังมังกรกันนะครับ
ขออันเชิญวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัฆปริณายก =”ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ที่ไม่โกธรง่าย ทั้งมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข”