Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 2 : ส่วนขาหน้าและหลังมังกร

14 สิงหาคม 57




ตอนที่ 2 = ตามหา “ขาหน้ามังกรและหลังมังกร”

ส่วนขาหน้าของมังกร

3.  การเคลื่อนไหวของราคาเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น Downtrend line และช่วงที่ทะลุ Downtrend line ขึ้นมา ถือว่ามีความสำคัญในการหาขาหน้าของมังกรโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

3.1 ช่วงแรก ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น DOWNTREND LINE ปกติ แต่เริ่มมีการสร้างรูปแบบของการกลับตัว ในที่นี้จะพบว่าได้สร้างรูปแบบ W-SHAPE ขึ้นมารูปหนึ่ง (จากเลข 1-2-3 นักเก็งกำไรควรสังเกตุ)

3.2 ช่วงที่สอง ราคาพยายามหาจังหวะของการผ่านทะลุเส้น DOWNTREND LINE = ท่านเห็นหมายเลข 4 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญ จากนั้นราคาได้ปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณเส้น RESISTANCE LINE ในเลขที่ 5 (ซึ่งเบื้องต้นไม่สามารถผ่านได้) และได้อ่อนตัวลงอีกครั้ง และเมื่อราคาอ่อนตัวลงไปที่หมายเลข 6 จะพบว่าราคาสามารถยืนเหนือเส้น DOWNTREND LINE ดังกล่าวถือว่า “แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยน โดยจะพบว่าแนวโน้มของราคาจาก SIDEWAY DOWN เปลี่ยนมาเป็น SIDEWAY ออกด้านข้างและมีฐานของแนวรับหมาย 1 / 3 / 6 สามารถยกฐานทั้งหมด” ท่านสังเกตุเห็นหรือไม่
(ภาพอธิบาย 3.1 และ 3.2)





3.3  การพิจารณา 3 STEP เพื่อหาขาหน้าของมังกร = โดยท่านคำนวณทีละ STEP ดังนี้


STEP แรก ท่านได้ข้อมูลจากยอดสูงหมายเลข 5 ที่ 1.71 บาท และได้ข้อมูลจากยอดต่ำหมาย 6 ที่ 1.42 บาท ส่วนต่างท่านจะได้ 0.29 บาท และลบด้วยยอดสูงของหมายเลข 8 ที่ 1.59 จะได้เป้าหมายของหมายเลข 9 คือ 1.30 บาท (นี่คือ SUPPORT ZONE ของท่านแม้ว่าราคาหุ้นจะหลุดลงมาทำยอดต่ำไว้ที่ 1.24 บาท ในวันที่ 28/8/2013 และปิดที่ 1.29 บาท ซึ่งถือว่าใกล้เคียง) เป็นหมายเลข 8 ที่ท่านควรสนใจ

STEP สอง เป็นการยืนยัน STEP แรก ว่าแนวรับมีนัยสำคัญหรือไม่ คือ นำส่วนต่างระหว่างยอดสูงหมายเลข 7 และหมายเลข 6 มาลบกัน นั่นคือ 1.59-1.42 บาท จะได้ส่วนต่างที่ 0.17 บาท จากนั้นนำส่วนต่างลบ 1.42 บาทจะได้ 1.25 บาท (ผลที่ได้คือวันที่ 28 / 8 /2013 ทำยอดต่ำไว้ที่ 1.24 บาท)
**** แสดงว่าทั้ง 2 STEP ได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ถือว่ามีนัยสำคัญน่าจะสนใจทยอยรับซื้อ

STEP สาม
คือ ระดับขาหน้าของมังกรจาก ZONE 1.3-1.24 บาท (วันที่ 28/8/2013) เมื่อนำไปเปรียบกับเครื่องมือประเภท RSI, MACD, MOMENTUM, ADX จะพบว่าเกิด Positive divergence (ยอดต่ำของราคาวันที่ 28/8/2013 ทำ New low ต่ำกว่า 1.28 บาท (วันที่ 25/6/2013) เทียบระหว่างหมายเลข 8 และหมายเลข 1 ขณะที่สัญญาณหรือเครื่องมือดังกล่าวกลับไม่ได้ทำ New low แต่กลับทำยอดต่ำยกสูงเป็น Higher low (จากภาพยกตัวอย่างเป็น RSI) ทำให้เป็นการสะท้อนถึงการหา “ขาหน้าของมังกร” น่าจะสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าพิจารณาซื้อพื่อการลงทุน
(อธิบาย STEP BY STEP ของ 3.3 ในการหาส่วนขาหน้าของมังกร)



4.  บริเวณส่วนหลังของมังกร
การคำนวณมาจากการนำราคายอดสูงของส่วนของหัวมังกร และราคายอดต่ำของของขาหน้า และหาอัตราส่วน 38.2% หรือ 50% เพือให้ราคาของส่วนหลังของมังกร (จากภาพด้านล่าง BLAND ได้ขึ้นมาที่ระดับ 50%) โดยให้ :
  • a. ราคายอดสูงของยู่ที่ 2.3 บาท (วันที่ 12/3/2013)
  • b. ราคายอดต่ำของขาหน้าอยู่ที่ 1.24 บาท (28/8/2013)
  • c. ดังนั้นส่วนหลังของมังกร จะได้ค่าเท่ากับ 2.3-1.24 / 2 =0.53+1.24 =1.77 บาท

ดังนั้นเมื่อราคาได้ขึ้นมาบริเวณส่วนหลังของ C. ตามรูป จะพบว่าเริ่มมีแรงขายทำกำไร เป็นการ LOCK PROFIT ปกติ จากนั้นราคาปรับตัวลง เพื่อพิสูจน์สูตรถัดไปว่า “ขาหลังของมังกร” ซึ่งเราจะคำนวณหากันต่อไปว่ามันควรอยู่ระดับที่เท่าไหร่




(รูปที่มาส่วนหลังของมังกร)


บริเวณหลังของมังกรมีความสำคัญอย่างไร
  • 1.  เมื่อเราสามารถหาบริเวณหลังของมังกรได้ นั่นหมายถึงเรากำลังจะหาขาจบ คือ หาขาหลังของมังกรในระยะถัดไป ซึ่งจะเป็นขาที่มียอดต่ำยกสูง หรือ มียอดต่ำที่ทำ New low เพิ่อให้เกิดสัญญาณ Positive divergence ก็ได้ (แล้วเราจะสังเกตุกันอีกครั้งในรูปถัดไป)
  • 2.  เมื่อเราได้ตัวเลขของบริเวณหลังของมังกรที่ 1.77 บาท นั่นหมายถึงการผ่านทะลุขึ้นไปเพื่อให้เกิดเป็น “หางมังกร” ก็จะได้ตั้งข้อสังเกตุเห็น (จากภาพด้านล่าง ท่านจะพบว่าช่วงที่ราคาเข้าใกล้ส่วนหลังของมังกร และช่วงที่ราคา BREAKOUT ผ่านทะลุระดับหลังของมังกร จะมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเด่นชัดว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ )



(รูปที่ให้ความสำคัญ Zone ราคาส่วนหลังของมังกร จากแนวต้านเปลี่ยนมาเป็นแนวรับในอนาคต พร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น)

แล้วอ่านต่อไปฉบับถัดไปนะครับ ยังคงอยู่ใน Chapter 1 และเข้าสู่ตอนที่ 3 “การหาขาหลังและหางมังกร”

สุดท้ายของอัญเชิญคำสอนพระธรรมของหลวงปู่กินรี จันทิโย
" ผู้ขยันในหน้าที่ การงานไม่ประมาท เข้าใจจการเลี้ยงชีวิตตามสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้”