Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Dragon pattern / Chapter 1 ตอนที่ 3 : ตามหาขาหลังและหางมังกร

25 สิงหาคม 57
ตอนที่ 3 ตามหาขาหลังและหางมังกร (ตัวอย่างยังเป็น BLAND เช่นเดิม)

การหาขาหลังของมังกรแบ่งออกไป 2 ลักษณะคือ
1. ตามหาขาหลัง ลักษณะแรกของการสร้างขาหลังมังกรที่มียอดต่ำยกสูง เมื่อเทียบกับขาหน้า = Case study คือ BLAND โดยตั้งข้อสังเกตุดังนี้
  • A.  หลังจากที่ได้สร้างรูปแบบหลังมังกรเสร็จแล้ว สิ่งที่พิจารณาถัดไป คือ นักเก็งกำไรจะต้องพิจารณาว่า “รูปแบบราคาที่ทำไว้คือรูปอะไร” จากนั้นลองมาคำนวณก่อนว่าคร่าว ๆ ราคาจะอ่อนตัวลงมาประมาณเท่าไหร่ จากตัวอย่างคือ ยอดสูงของราคา 1.86 บาท และฐานของสามเหลี่ยมอยู่ที่ 1.62 บาท จะได้ส่วนต่าง 0.24 บาท และลบด้วย 1.62 บาท ท่านจะได้ขาหลังมังกรประมาณ 1.38 บาท (จะพบว่ายอดต่ำทำไว้ที่ 1.33 บาท และปิดที่ 1.37 บาท


ตัวอย่าง BLAND ข้อ A คือ หารูปแบบราคาของหลังมังกรก่อน จะได้คำตอบของขาหลัง


  • B.  การหาขาหลังอีกวิธีหนึ่งการหาค่าของ FIBO โดยวัดจากราคายอดต่ำของขาหน้า 1.24 บาท และราคายอดสูงของหลังมังกร 1.86 บาท จากนั้นหาค่า 78.6% และ 88.6% ปรากฏว่าราคาลงมาบริเวณ 88.6% จากนั้นราคาได้ดีดตัวกลับ รูปแบบของแท่งเทียนในการกลับตัว คือ Hammer

ตัวอย่าง BLAND ข้อ B คือ การหาขาหลังของมังกรโดยใช้การวัด Fibonacci retracement


2. หางของมังกร ป็นการสร้างผลตอบแทนที่มากที่สุด โดยเฉพาะถ้านักเทคนิคสามารถหาขาหลังของมังกรได้ และมั่นใจว่าได้สร้าง Bottom out แล้ว จากนี้เป็นต้นไปจะมีภาพของการฟื้นตัว Reversal pattern โดยจะพบว่าการให้ผลตอบแทนของหางมังกรจะทำได้ถึง 2 ส่วน คือ

  • A.  การปรับตัวขึ้นโดยสร้างส่วนต่างขึ้นไป “เท่ากับหรือใกล้เคียง” กับหัวของมังกร ความหมาย คือ ราคายอดสูงของหัวมังกรอยู่ที่ 2.3 บาท และยอดต่ำของขาหน้าอยู่ที่ 1.24 บาท จะได้ส่วนต่าง 1.06 บาท ดังนั้นคำตอบ คือ ราคาของหางมังกรจะกลับขึ้นไป 2 ระดับ คือ 1. กลับขึ้นไปที่ 2.3 บาทเท่ากับหัว หรือกรณีที่ต่ำกว่าหัวมังกร การคำนวณคือ จะนำเอา 88.6% ระหว่างราคายอดสูงของหัวและยอดต่ำของขาหน้า จะได้ที่ จะได้เท่ากับ 2.18 บาท (ยกตัวอย่างตามรูปด้านล่าง ปรากฏว่าได้เท่ากับข้อ 1 คือหางของมังกรเท่ากับหัวของมังกรบริเวณ 2.3 บาท) นั่นเอง


ตัวอย่าง BLAND การหาเป้าหมายของหางมังกรตามตัวอย่างข้อ A.


  • B.  การปรับตัวขึ้นโดยทำยอดสูงใหม่ อย่างน้อยขึ้นไปทดสอบ 123.6 /138.2 / 150 / 161.8 ระหว่างยอดสูงของหัว และยอดต่ำของขาหน้า จะได้เป้าหมายที่วางไว้ 2.52 / 2.7 / 2.83 / 2.96 บาท (นั่นคือการสร้างเป้าหมายของหางมังกรนั่นเอง และ เป้าหมายทั้งหมดจะมีสัญญาณเตือนในเตือนในเขตซื้อมากเกินไป จึงอยู่ในด้านของการหาจังหวะทำกำไรมากกว่าที่จะเพิ่มพอร์ต โดยเฉพาะราคาที่ใกล้ระดับ FIBO 150 / 161.8 % บริเวณ 2.83 / 2.96 บาทนั่นเอง


ตัวอย่าง BLAND การหาเป้าหมายของหางมังกรในช่วงที่ราคาสามารถทำยอดสูงกว่าหัวมังกร ตามข้อ B


อ่านต่อในฉบับหน้านะครับ.. ผมจะสรุปทั้งหมดของ Dragon pattern ให้เพื่อเป็นการหาจังหวะการซื้อ-ขาย ตั้งแต่หัวมังกรจนไปถึงหางมังกร

ส่วนพุทธสุภาษิตฉบับนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา”