Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

China: Five reasons to expect a lot more monetary easing in 2015

06 กุมภาพันธ์ 58
 China: Five reasons to expect a lot more monetary easing in 2015

CNS (IRIS) สรุปรายงานของ Nomura ที่เห็นว่าการลด RRR ของ PBoC เมื่อ 4 ก.พ. เป็นเพียงปฐมบทของการผ่อนคลายทางการเงิน โดยมีเหตุผล 5 ประการ ดังนี้

   นโยบายเฉพาะด้านที่ทำไปก่อนหน้านี้ ยังไม่เพียงพอ 

 •   เศรษฐกิจเจอแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่แผ่วลง  (disinflationary  pressure)

 •   ตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคารยังคงตึงตัว   แม้จะมีการอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน reverse repo operations

 •   การลด RRR ลงอีกเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิรูปทางการเงิน  

 •   การลด RRR  จะช่วยหนุนกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินให้ทำงานดีขึ้น 


เมื่อ 4 ก.พ.15  
the People’s Bank of China (PBoC) ได้ประกาศลดอัตราส่วนการกันสำรองตามกฎหมาย (Reserve Requirement Ratio: RRR) ของธนาคารพานิชย์  ลง 50 basis points  (เหลือ 19.5%)  มีผลตั้งแต่ 5 ก.พ.15   ถือเป็นการลด RRR เป็นการทั่วไป ครั้งแรกนับแต่เดือน พ.ค.2012 เป็นต้นมา  นอกจากนี้ยังได้ปรับลด RRR ของ city commercial banks และ non-county rural commercial banks ลง 50 bp และได้ลด RRR ของ  the Agriculture Development Bank of China ลง 400  bp    โดยการประกาศครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในระบบธนาคารได้ราว RMB570bn 

 

การลด RRR ถือว่าเป็นไปตามที่ Nomura เคยคาดไว้นานแล้วว่าจะมีการลด RRR ลงไตรมาสละ 50 bp ในช่วง Q1 2015-Q4 2015 และคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bp ใน Q2  ด้วย  เมื่อสัปดาห์ก่อน  Nomura ได้เผยแพร่ดัชนีตัวใหม่ ชื่อ  China Monetary Policy Signal Index (MPSI) ซึ่งระบุว่ามีโอกาสค่อนข้างมาก (50-60%) ที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ผ่านเครื่องมือทางการเงินปรกติ (traditional policy instruments  เช่น การลดดอกเบี้ย  การลด RRR ) ในเดือน ม.ค.- ก.พ.  ซึ่งเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 38% ในเดือน พ.ย.2014 (Figure  1)

 

Nomura  เชื่อว่าการลด RRR เป็นเรื่องจำเป็น  และเป็นเพียงปฐมบทของการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุผล 5 ประการดังนี้

 

1.   นโยบายเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ  ( เช่น การอัดฉีดสภาพคล่องของ PBoC และการผ่อนปรนด้านนโยบายการกำกับดูแลที่มุ่งรักษาเสถียรภาพเชิงระบบโดยรวม (macro-prudential measures ))  เนื่องจากมีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่หยั่งลึก  เช่น การที่รัฐบาลท้องถิ่นมีภาระหนี้ในระดับสูง   การที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง   จริงๆแล้ว ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ (leading indicators) ได้บ่งชี้แล้วว่าแรงส่งเศรษฐกิจ (momentum) ได้อ่อนลงในเดือน ม.ค.   สอดคล้องกันนี้ ดัชนี PMI  ได้อ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 50 ซึ่งเป็นเขตที่ถือว่าเศรษฐกิจหดตัว ตั้งแต่เดือน ก.ย.2014 ขณะที่ HSBC PMI ก็ต่ำกว่าระดับ 50 เช่นกัน  (Figure 2)  ซึ่งอาจจะเป็นผลจากทั้งอุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนลง และอุปสงค์ในประเทศที่เผชิญความท้าทายหลายเรื่อง อาทิ หนี้ในระดับสูง และ การที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงรอบใหม่  ทั้งนี้ Nomura คาดว่า  GDP จะโตแผ่วลงอีก เหลือ 7.1%y-o-y ใน Q1  และ  6.7% ใน Q2   (Q4 2014 = 7.3%)

 

2.  เศรษฐกิจเจอแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่แผ่วลง  (disinflationary  pressure)   อุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนลงและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงรอบใหม่  ทำให้ยิ่งมีกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมขั้นต้น (upstream industries)  Nomura คาดว่าดัชนีราคาผู้ผลิตจะหดตัวหนักขึ้น  (producer price deflation)   โดยคาดว่าจะอยู่ที่  -3.9% y-o-y ในเดือน ม.ค. 15 จาก -3.3% ในเดือน ธ.ค.14    และคาดว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI ) จะแผ่วลงเหลือ +0.8% y-o-y ในเดือน ม.ค.  จาก 1.5% ในเดือน ธ.ค.  ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของ PBoC ที่ระดับ  3.5% สำหรับปี 2014  อยู่มาก

 

3.   แม้จะมีการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า reverse repo operations แต่ตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคาร  (interbank liquidity) ก็ยังคงตึงตัว   เห็นไห้จาก 7d repo rate ที่ยังสูงที่อัตรา 4.6% p.a เมื่อวานนี้  (Figure 3)   ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการที่เงินไหลออกสุทธิ (net capital outflows ) มีมากกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล  ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยน CNY/USD อ่อนตัวลง   การที่โครงสร้างด้านเงินทุนเปลี่ยนไปในลักษณะที่เงินทุนไหลเข้ามีน้อยลง  ทำให้ความจำเป็นในเรื่องการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน และแทรกแซงตลาดเงินการเพื่อรักษาระดับปริมาณเงิน (sterilization)  มีน้อยลง    ถือว่าเป็นการเปิดช่องให้ลด  RRR ลงได้

 

4. การลด RRR ลงอีกเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิรูปทางการเงิน   เพราะช่วยลดต้นทุนของ ธนาคารที่จะเพิ่มขึ้นจากการปล่อยเสรีด้านอัตราดอกเบี้ย   Nomura คาดว่าทางการจีนจะเริ่มโครงการค้ำประกันเงินฝาก (deposit insurance scheme ) ในปีนี้  เพิ่มเติมจากที่ได้มีการออก  Certificate of Deposit  สำหรับบริษัทและลูกค้าบุคคลระดับสูงไปแล้ว    มาตรการเหล่านี้จะเพิ่มต้นทุนแก่ธนาคาร  ดังนั้น ถ้าไม่ลด RRR ลง    ธนาคารก็มีแนวโน้มจะส่งผ่านต้นทุนไปที่ภาคธุรกิจและครัวเรือน  ซึ่งจะสวนทางกับเป้าหมายของทางการที่ต้องการเห็นต้นทุนทางการเงินลดลง และการปรับสมดุล (rebalancing ) ของเศรษฐกิจ

 

5. การลด RRR  จะช่วยหนุนกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน (monetary policy transmission mechanism)     เพราะ RRR ในระดับสูงก็เปรียบเสมือนการเก็บภาษี   ทำให้ตลาดมีความไม่สมบูรณ์และมีต้นทุนสูง (high friction markets) และเป็นอุปสรรคต่อธนาคารพาณิชย์ในการปรับการกระจายการถือสินทรัพย์ (asset allocation adjustment) เมื่อเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด (external shocks) และทำให้การส่งผ่านผลของการปรับดอกเบี้ยนโยบายไปยังดอกเบี้ยตัวอื่น ด้อยแรงลง   ดังนั้น การลด RRR จะช่วยปรับปรุง กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน     และเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องมือด้านนโยบายที่อิงราคา (price-based policy instruments ) เช่น  ดอกเบี้ย

 

Nomura ยังคงมุมมองว่าจะมีการลด RRR อีก 3 ครั้งในปีนี้ (ลดไตรมาสละ 50 bp) และการลดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bp ใน Q2 ปีนี้ china more monetary


Investment Research and Investor Services

 

5 February 2015

 

 

 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration