Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Greece negotiations impasse

20 มีนาคม 58
CNS (IRIS) ได้แปลรายงานฉบับภาษาอังกฤษ ของ Nomrua ชื่อ  “NEMO : Greece negotiations impasse; ECB TLRO3”  ( 18 March  2015)”  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ Greece ดังนี้  

Nomura เห็นว่าตั้งแต่ 17 มี.ค. เรื่องของ Greece มีพัฒนาการที่เป็นลบ  ประเมินจากที่ นาย Jeroen Dijsselbloem  ( Eurogroup chief) ได้แนะนำว่า  Greece อาจจะมีการนำ Cyprus model ในเรื่องการควบคุมเงินทุน (captital control) และมาตรการจำกัดการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเลี่ยงที่จะไม่ต้องออกจาก euro zone (euro exit)  สอดคล้องกันนี้  ทางคณะทำงานของกลุ่ม euro  (Euro Working Group) ได้มีการประชุมทางโทรศัพท์ และทางเจ้าหนี้ได้ยืนยันว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ (technical staff level) มีความคืบหน้าน้อยมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา   นอกจากนี้รัฐบาล Greece ได้ประกาศว่าจะผลักดันให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายสองฉบับ (humanitarian crisis bill  และ  tax instaillment bill) ที่ทาง EC ไม่ต้องการให้ผลักดัน  เพราะเป็นร่างที่ขัดกับข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อ 20 ก.พ. (February Eurogroup agreement) ที่ผ่านมา ในสายตาของเจ้าหนี้  Greece ได้ทำผิดข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้ว   ยิ่งกว่านี้ก่อนหน้านี้ไม่นาน นาย Alexis นายกรัฐมนตรี Greece ได้กล่าวในรัฐสภาว่า Greece กำลังดำเนินการต่อรองทางการเมืองและการทบทวนในรอบปัจจุบัน (current review)ถูกยกเลิกแล้ว (ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดข้อตกลงเช่นกัน)

ในระหว่างนี้ เมื่อวานนี้ (17 มี.ค.) ได้มีประกาศว่า นอกจากจะมีการพบกันระหว่าง  Alexis Tsipras นายกฯ Greece กับ นาง  Angela Merkel  ( German Chancellor) ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้     นาย Tsipras ยังมีกำหนดที่จะพบกับ
นาง Merket นาย Francois Hallande ( French President)  นาย Mario Draghi  (ECB President) นาย  Jean Claude Juncker ( EC Commission President) และ Donald Tusk (EU President) ในวันที่ 19 มี.ค.

การพบกันดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการที่ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจากับ Troika นับแต่ทีมเทคนิค (technical staff) มาถึง Athens ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน  Nomura เคยเสนอมุมมองตั้งแต่แรกแล้วว่า ข้อตกลงเมื่อ 20 ก.พ. ( Eurogroup agreement )
จะให้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการเจรจาจนกระทั่งมีการผิดข้อตกลง  ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก่อนถึงกำหนด 4 เดือนที่ข้อตกลงให้ไว้  และการพบกันดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้น (catalyst) ให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
The four options again
ก่อนหน้านี้ ในรายงาน NEMO ฉบับวันที่ 10 มี.ค Nomura ได้ระบุถึงทางเลือก 4 ทางสำหรับ Greece  คือ  
a) มีการแก้ไขด้วยวิถีทางรัฐสภา โดยการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
b) มีการเลือกตั้งใหม่
c) มีการทำประชามติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่เจ้าหนี้/ สมาชิก euro ขอให้ Greece ทำ
d) มีความขัดแย้งต่อไป นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ (state default)  การควบคุมเงินทุน (capital control) และมีแนวโน้มที่ต้องจาก euro zone  ( euro exit)   

ในรายงานเมื่อ 10 มี.ค. Nomura เห็นว่า a) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับตลาดการเงิน และเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล  (rational option) เพราะ Greece มีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุนที่ต้องการใช้ในการชำระหนี้  อย่างไรก็ดี  Nomura ก็ได้ระบุไว้แล้วในรายงานฉบับดังกล่าวว่า ทางเลือกนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ (significant risks) 

ขณะนี้พัฒนาการของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา  สะท้อนว่า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงสำหรับทางเลือก a)   ด้านทางเลือก d) จะเป็นภาวะที่แย่ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศของภาครัฐ (ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการปล่อยกู้ผ่านมาตรการ ELA (emergency liquidity assistance) และอาจจะทำให้ธนาคารต้องหยุดทำการ (bank holidays)  ด้านการเลือกตั้งใหม่ (ทางเลือก b) จะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความยากลำบากในการต่อรองของรัฐบาลปัจจุบัน     Nomura จึงเห็นว่าขณะนี้ ทางเลือก c) มีความเป็นไปได้มากขึ้น   

No ingredients for an agreement without talking to EC/ECB/IMF first
ประเด็นที่เป็นกุญแจสำคัญในขณะนี้คือไม่มีข้อตกลง  (deal) ที่จะใช้ในการลงมติ เพื่อปลดล็อคสถานการณ์ปัจจุบัน   ทั้งนั้ February  Eurogroup agreement เมื่อเดือนก.พ. กำหนดว่าจะให้เงินกู้แก่ Greece หลังจากที่ Troika ทำการทบทวน (review) เสร็จสิ้นก่อน  แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้าว่าจะทำการทบทวนเสร็จ     ถ้าไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนท่าที Greece ในการเจรจากับทีมเจ้าหน้าที่จาก  IMF/EC/ECB ในช่วงสัปดาห์หน้าแล้ว   Nomura คิดว่ามีแนวโน้มที่จะไม่มีการบรรลุข้อตกลงอันใด ที่จะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา Greece ได้ทันเวลาก่อนที่จะปลดล็อคเพื่อให้ได้เงินกู้งวดถัดไป  (unlock funding)

การที่รัฐบาล Greece จะเลี่ยงที่จะบรรจุข้อตกลงกับทางกลุ่มยูโรเมื่อเดือน ก.พ. (February  Eurogroup agreement)  เพื่อให้รัฐสภาพิจารณานั้น   ก็เพราะต้องบริหารเพื่อลดต้นทุนทางการเมืองจากกลุ่มที่คัดค้านข้อตกลงนี้ในฝ่ายรัฐบาลและพยายามที่จะคงความต้องการของ Greece  (เช่น ต้องการมีโครงการปฎิรูปที่เป็นของ Greece เองโดยที่ Troika ไม่แทรกแซง)    Nomura เชื่อว่า  Greece จะถูกยื่นคำขาดในการพบกัน 2 ครั้งดังกล่าว ว่าวิธีเดียวที่จะทำให้การเจรจาคืบหน้า คือต้องยอมรับสิ่งที่เจ้าหนี้เสนอ (Eurogroup interpretion of the agreement)   ซึ่งรวมถึง
1) การยอมรับทุกส่วนของการทบทวนที่มีอยู่แล้ว (outstanding review) ตามที่ระบุไว้ใน MOU แต่ให้มีความยืดหยุ่นบ้าง  
2) เจรจาในประเด็นเงื่อนไขด้านนโยบายในบางเรื่อง (พร้อมความยืดหยุ่น )  กับ IMF/EC/ECB  ไม่ใช่กับนักการเมืองของตน

But time is running out even for that…
ขณะนี้แม้การกลับมาเริ่มเจรจากับ Troika จะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ยากสำหรับ Greece   เพราะพฤติการณ์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้ไม่มีความคืบหน้าในการทบทวน    (review) และข้อจำกัดด้านเงินทุนของรัฐและภาคการธนาคาร ทำให้มีเวลาไม่พอที่จะสรุปการ review ได้โดยปราศจากการช่วยเหลือทางการเงินจาก  ECB/eurogroup ในช่วงนี้

ประเด็นเหล่านี้ ทำให้ทางเลือกในการทำประชามติ  (referendum) หรือทางเลือก  c) อาจจะก่อตัวขึ้น ในรูปคำถาม เช่น ต้องการเป็นสมาชิกยูโรหรือไม่ (ซึ่งต้องถูกผูกมัดด้วย February Eurogroup agreement ที่ต้องสอดคล้องกับการตีความของทางกลุ่มยูโร  (Eurogroup interpretations) )   ซึ่งถ้าประสบผลสำเร็จ สมาชิกบางส่วนของพรรค SYRIZA ที่ต้องการออกจาก euro zone ก็จะออกจากรัฐบาลไป  และเปิดทางให้มีการฟอร์มรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อมาเจรจากับเจ้าหนี้ใหม่ ทั้งนี้ภายใต้ข้อสมมติว่า นาย Tsipras จะตัดสินใจสนับสนุนให้เป็นสมาชิก euro zone 
ทางเลือกอื่นนอกจากการทำประชามติ ที่คล้ายกับทางเลือก a) ก็คือ การตัดสินใจโดยรัฐบาล  Greece ให้รัฐบาลรับรอง February Eurogroup agreement  ซึ่งปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น เพราะเกรงว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะไม่เห็นชอบด้วย   แต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ปูทางไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้   เพราะการลงมติล้มเหลว เรื่องนี้จะทำให้ ส.ส. บางส่วนออกจากการร่วมรัฐบาล

ในความเห็นของ Nomura  การที่นาย Tsipas ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการยกเลิกการทบทวนรอบปัจจุบันและให้มีการริเริ่มการต่อรองทางการเมืองนั้น จะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้กำหนดนโยบายยุโรป  (European policymakers)   ผลก็คือ  Nomura คิดว่ามีโอกานน้อยที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการต่อรองทางการเมือง     พวก European policymakets น่าจะพยายามให้เกิดกระบวนการเจรจาอีกครั้ง ด้วยการขอร้องให้ทางฝั่งของ Greece ริ่เริ่มจากเจรจาที่สร้างสรร  (constructive initiatives)  อย่างไรก็ดี  จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในเรื่องของการควบคุมเงินทุนหรือการที่ธนาคารจะหยุดทำการ  (capital control/ bank holidays ) ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้านี้ Investment Research and Investor Services

 

20  March 2015

 

 

 

Economist 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration