Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Thailand: BOT going into hibernation

12 มิถุนายน 58
Thailand: BOT going into hibernation


CNS (IRIS) ได้แปลรายงานของ Nomura ชื่อ Asia Insights ,  “Thailand :BOT going into hibernation (10 June 2015)” ดังนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พลาดโอกาสในการหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปแล้ว
หลังจากลดดอกเบี้ยไป 2 ครั้งติดต่อกัน คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ในการประชุม 10 มิ.ย. โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และโอกาสของการเกิดภาวะเงินฝืดยังอยู่ในระดับต่ำ
อย่างไรก็ดี กนง. ยังมีมุมมองเรื่องการเติบโตอย่างระมัดระวัง โดยเน้นความเสี่ยงขาลง จึงยังเปิดช่องสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมไว้อยู่
Nomura เชื่อว่า กนง.พลาดโอกาสผ่อนคลายในการประชุมครั้งนี้ไปแล้ว  และคงต้องคงดอกเบี้ยไว้ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะลดดอกเบี้ยลงอีก 25 bp สู่ระดับ 1.25% ใน Q4
หลังจากลดดอกเบี้ยมาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน  ธปท. ไม่ได้ลดดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้  ซึ่งผิดจาก ที่ Nomura คาดไว้   ธปท. มีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยไว้ที่  1.50% ซึ่งการคงดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาด  
ธปท.ให้เหตุผลในการคงดอกเบี้ยว่า “เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน”  และ “เศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้นอย่างช้าๆ”  นอกจากนี้  ธปท.เห็นว่า “โอกาสของการเกิดภาวะเงินฝืดยังอยู่ในระดับต่ำ” และ “การคาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายเงินเฟ้อ” ซึ่งแตกต่างจากแถลงการณ์ของการประชุมก่อนเมื่อเดือน เม.ย.ที่เห็นว่า  มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะติดลบต่อเนื่องเพิ่มสูงขึ้นและการคาดการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง   แถลงการณ์ครั้งนี้ ประกอบกับมติคงดอกเบี้ยที่เป็นเอกฉันท์  และการที่ไม่มีการประกาศว่าจะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP  สะท้อนจุดยืนด้านนโยบายที่ผ่อนคลาย (dovish ) น้อยกว่าที่คาดได้
อย่างไรก็ดี  ธปท. ยังมีมุมมองที่ระมัดระวัง โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้นอย่างช้าๆ ยังมี “เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่ำโดยเฉพาะจากภาวะเศรษฐกิจโลก จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในภาวะผ่อนคลายต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ” 
จริงๆแล้ว แถลงการณ์ครั้งนี้ เหมือนกับของการประชุมเดือน เม.ย.  โดยมีแนวนโยบาย (forward guidance) ที่ยังเปิดช่องสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น  โดย กนง. ระบุว่า “…พร้อมใช้ขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิน (Policy space) ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงิน ในระยะยาว”
จากแนวนโยบายดังกล่าว Nomura จึงยังคงคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ยลงอีก 25 bp ลงสู่ระดับ 1.25% ในปีนี้  เอาไว้   Nomura คิดว่าการลดดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นใน Q4   ธปท. น่าจะคงดอกเบี้ยไว้ระยะหนึ่ง ( ทั้งนี้กำหนดการประชุม กนง. ครั้งต่อๆ ไป จะมีขึ้นในวันที่ 5 ส.ค.   16 ก.ย.    4 พ.ย. และครั้งสุดท้ายของปีนี้ในวันที่ 16 ธ.ค.)   Nomura เห็นว่า การปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือน ก.ย. จะทำให้ยากที่จะเห็น ธปท.ลดดอกเบี้ยในช่วงนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจน่าจะเติบโตในอัตราที่น่าผิดหวัง และการเมืองน่าจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น   โอกาสลดดอกเบี้ยจึงน่าจะเปิดอีกครั้งใน Q4 ถ้าตลาดการเงินไม่ยุ่งเหยิงหลังจากที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย
Nomura คิดว่า  การคงดอกเบี้ยครั้งนี้ ทำให้ธปท.พลาดโอกาสที่บรรเทาภาวะการเงินยังคงตึงตัว (still-tight monetary conditions ) สืบเนื่องจากเงินเฟ้อหดตัวมากขึ้น ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น (Figure 1)  Nomura รู้สึกว่าการประเมินภาพเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไปของ ธปท.อย่างมากในการประชุมครั้งนี้เมื่อเทียบกับครั้งก่อน ดูน่ากลัวในลักษณะมองดูตรงข้ามกันเลย   ขณะที่เมื่อเงินเฟ้อพื้นฐาน พบว่าได้อ่อนตัวลงและผลสำรวจการคาดการณ์แนวโน้มเงินเฟ้อของ ธปท.เอง ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน  ซึ่งต่างไปจากที่แถลงการณ์ระบุ  (Figure 2)
ท้ายสุดนี้ ถ้ามีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีนี้ จะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ทำให้การลดดอกเบี้ยอาจมีประสิทธิภาพน้อย  ในด้านปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดการเงินไม่ควรถูกประเมินต่ำ ( Nomura คาดว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองของ Fed จะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. (15-16 ธ.ค.) ซึ่งจะตรงกับการประชุม กนง. (16 ธ.ค.) นอกจากนี้  Nomura เกรงว่าสถานการณ์ด้านการเมืองในประเทศอาจเกื้อหนุนน้อยลง  ทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพของนโยบาย ด Nomura จึงยังคงคาดการณ์  GDP ปี 2015 ที่ 2.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจ


Investment Research and Investor Services

 

11  JUNE 2015

 

 

 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration