Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

China: The continued equity selloff should have only a limited impact on the economy

31 กรกฎาคม 58
  China: The continued equity selloff should have only a limited impact on the economy

Accommodative monetary policy is likely to continue.

 CNS (IRIS) แปลรายงาน “ Asia Insights /  China : The continued equity selloff should

have only a limited impact on the economy (28 July 2015)”  โดยมีสาระสำคัญ คือ การเทขายหุ้นอย่างหนักเมื่อ 27 ก.ค. ยิ่งจุดความกังวลเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจจีนใน H2  ประกอบกับราคาเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น ทำให้คาดการณ์กันว่าจีนจะหยุดผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่Nomura ยังคงเห็นว่าเศรษฐกิจจะเคลื่อนตัว(momentum) ดีขึ้นใน H2  จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเร่งขึ้น และจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

 

ตลาดหุ้นที่ตกลงควรจะมีผลลบในวงจำกัดต่อภาคเศรษฐกิจจริง แม้การที่หุ้นตกจะส่งผลลบต่อการบริโภคผ่านความมั่งคั่งที่ลดลง  และต่อการลงทุนผ่านการระดุมทุนที่ยากขึ้น   Nomura เชื่อว่าผลต่อการบริโภคจะมีไม่มาก   เนื่องจาก (1) การออมของครัวเรือนอยู่ในระดับสูง (ราว40%ของรายได้ที่จับจ่ายใช้สอยได้)  (2) สินทรัพย์ประเภทหุ้นมีสัดส่วนน้อยในสินทรัพย์รวมของครัวเรือน  (3) จนถึงขณะนี้ ตลาดหุ้นของจีนยังอยู่ในแดนที่ปรับตัวเพิ่มขึน (positive territory)

 

ด้านผลต่อการลงทุนผ่านผลลบในเรื่องความสามารถในการระดมทุนควรอยู่ในวงจำกัดเช่นกัน เพราะการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นมีสัดส่วนแค่ 4.1% ของการะดมทุนรวมใน H1 ขณะที่ช่องทางหลักยังเป็นการระดมทุนหรือกู้ยืมจากระบบธนาคาร  นอกจากนี้ผลสะสม (cumulative effects) ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ผ่านมา ได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุกิจ  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน H1 2015 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2014  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใน H2 (Figure 1)

 


อย่างไรก็ดี  แนวโน้ม 
(performance) ของภาคการเงินอาจแตกต่างจากภาคเศรษฐกิจจริง  มูลค่าเพิ่ม (value-add) ของภาคการเงินอาจหดตัวหรือลดลงถ้าการซื้อขายหุ้นลดลงจากการที่บรรยากาศการลงทุนแย่ลง (Figure 2) ขณะที่ภาคเศรษฐกิจจริง ซึ่งรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้ เนื่องจากการผ่อนคลายด้านนโยบาย และมีแรงส่งดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (build-up of sequential momentum)

เงินเฟ้อน่าจะไม่ใช่ข้อจำกัดของการผ่อนคลายเพิ่มเติมใน H2   แม้ว่าราคาเนื้อหมูจะปรับสูงขึ้นเนื่องจากสต็อกเนื้อหมูที่ลดลงมากเกินไป  แต่ CPI หมวดที่ไม่ใช่อาหารยังค่อนข้างมีเสถียรภาพ และเงินเฟ้อโดยรวมยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ระดับ 3%  ยิ่งกว่านั้น PPI ยังคงหดตัวมาก ซึ่งสะท้อนว่าแรงกดดันให้เงินเฟ้ออ่อนตัว (disinflationary pressure) จะยังอยู่ต่อไป   ราคาอสังหาริมทรัพย์ ของ 70 เมือง  แม้ว่าจะฟื้นตัวในเมืองชั้นใน (Tier-1 cities)  โดยรวมยังคงหดตัว  -5.4% y-o-y ใน  H1   ซึ่งทำให้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม     การที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวอ่อนแอ เงินเฟ้อยังมีแรงกดให้อ่อนตัวลง  จึงไม่น่าจะเห็นการกลับทิศทาง (reversal) นโยบายการเงินเพราะเรื่องที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้ การเปิดเสรีในภาคการธนาคารต้องการเห็นการปรับลด reserve requirement ratio  (RRR) ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินทุนไหลสู่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (  FX inflows) ลดลงๆ จากการที่การลงทุนไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

State Council  ได้ประกาศเมื่อ  24 ก.ค. แนะให้มี การปรับกรอบเคลื่อนไหวของ RMB” เมื่อดูการปรับนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตที่ผ่านมา   Nomura เชื่อว่า ในการขยับครั้งต่อไป เราน่าจะเห็นการเพิ่มกรอบเป็น  +/- 3%  แม้ว่าการเพิ่มกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความคิดตอนนี้  แต่ประกาศดังกล่าวจะเพิ่มการคาดการณ์เรื่องค่าเงิน RMB ที่จะอ่อนค่าลง ในยามมีที่ตลาดหุ้นไม่มีเสถียรภาพ   Nomura เชื่อว่า People’s Bank of China (PBoC)  จะไม่เห็นด้วยถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวมากเกินไป   และ PBoC จะแทรกแซงการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องค่าเงินถ้าจำเป็น   Nomura เชื่อว่าใน PBoC ยังให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ในเรื่องของเสถียรภาพของค่าเงิน ในระยะใกล้นี้

 

โดยสรุปแล้ว  เศรษฐกิจจีนยังห่างไกลจากภาพของวิกฤต (crisis scenario)  โดยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง และนโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องอย่างน้อยก็ในหลายเดือนข้างหน้า

 

 


Investment Research and Investor Services

 

29  JULY 2015

 

 

 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration