Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

China’s capital flight

07 กันยายน 58
 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินสนใจประเด็นจากธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed market : DM) กล่าวคือ ECB ประชุมและส่งสัญญาณ QE เพิ่มเติม โดยระบุการซื้อสินทรัพย์ถึง ก.ย.16 และเพิ่มคำว่า “หรือนานกว่านั้น” ซึ่งเป็นไปตามที่ Nomura คาดว่า ECB อาจจะประกาศในเดือน มี.ค 16 (ด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดเร็วกว่าคาด คือเกิดใน Q4) ว่าจะขยายเวลา QE  การทำ QE จากเดิม ก.ย. 16 ไปจนถึง มี.ค.17    ด้าน US รายงานการประชุมของ FOMC ยังให้ภาพการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้  Nomura ยังให้โอกาสมากสุดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธ.ค.15 (40%) มากกว่าในเดือน ก.ย.15 (20%)   ใน emerging market (EM) เมื่อดู PMI เดือน ส.ค พบว่าแรงส่ง ( momentum)ของการเติบโตทางเศรษฐกิจแผ่วลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ China    ส่วนไทย รัฐบาลประกาศเร่งใช้จ่าย 1.36 แสนล้านบาทผ่านมาตรการต่างๆ    ด้านการเมือง  เมื่อ 6 ก.ย. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฯ ด้วยคะแนนเสียง 135 ต่อ 105 (งดออกเสียง 7 เสียง)  สัปดาห์นี้ตัวเลข/เหตุการณ์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ ได้แก่  
(1) CNS  คาดว่าตลาดไม่น่าจะมีการปรับลดคาดการณ์  GDP ของไทย จากการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฯ เมื่อ 6 ก.ย 15  
(2) ตลาดจะยังจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจ US ก่อนการประชุม FOMC 16-17 ก.ย.
(3) ตัวเลขเศรษฐกิจของ China อาจจะเริ่มมีตัวเลขที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือน ส.ค.

1. CNS  คาดว่าตลาดไม่น่าจะมีการปรับลดคาดการณ์  GDP ของไทย จากการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฯ เมื่อ 6 ก.ย 15  :    เมื่อวันที่ 6 ก.ย สภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีสมาชิก 247 คนได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรรมนูญฯ  ผลปรากฏว่า สปช.มีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 135  เห็นชอบ 105 เสียง (งดออกเสียง 7 เสียง)  ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป  ขั้นตอนต่อไปก็คือ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.)ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  ( หรือภายใน 6 ต.ค.15- CNS) เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง (3 เม.ย 16- CNS)   เมื่อเสร็จจะแจ้งให้ ครม.ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการออกเสียงประชามติต่อไป ภายใน 45 วัน ถ้าผ่าน อีกราว 5-6 เดือนในเรื่องการออกกฎหมายลูก และการเตรียมการเลือกตั้ง   Nomura คาดว่า  น่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน H1 2017 เป็นอย่างช้า 

Source: Nomura, First Insights-Thailand : More delays to return to democratic rule
 
CNS (IRIS) เห็นว่าการที่รัฐบาลอยู่บริหารประเทศตลอดปี  2016 จะมีข้อดีในเรื่องของความต่อเนื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2017 เพ และในเรื่องในการดำเนินการตามนโยบายด้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแผนการเปิดประมูลในปี 2016      CNS (IRIS) จึงไม่คาดว่า consensus จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2015-16 จากเรื่องนี้   ทั้งนี้ Nomura ยังคงคาดการณ์  GDP 2015-16 ที่ 2.7% และ 3.0% ตามลำดับ

2. ตลาดจะยังจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจ US ก่อนการประชุม FOMC 16-17 ก.ย. : สัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานด้านตลาดแรงงานของ US ออกมาผสมผสาน กล่าวคือ  nonfarm payrolls เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 173k ต่ำกว่าคาด (Nomura: 220k, Consensus: 217k) แต่อัตราการว่างงานเดือน ส.ค. ลดลงเหลือ 5.112% จาก 5.261% ในเดือน ก.ค.  และเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงคาดการณ์ (central tendency)  ในระยะยาวของ FOMC (5.0-5.2%) ด้านการผลิตรายงาน Chicago PMI, ISM (manufacturing) และ ISM (non-manufacturing) เดือน ส.ค. แม้จะลดลงเล็กน้อย m-o-m แต่ยังสะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัวในเดือน ส.ค.  และ สะท้อนว่า Q3 GDP อาจเติบโต 2.7% q-o-q (annualized)  สัปดาห์นี้ การถกเถียงเกี่ยวกับการจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไรจะยังดำเนินต่อไป ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมา  ที่น่าสนใจคือ consumer credit (8 ก.ย.)  ตลาดคาดเพิ่มขึ้น$18.3bn ในเดือน ก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น $20.7bn เดือน มิ.ย.) และ import prices เดือน ส.ค. (8 ก.ย.)  ซึ่งตลาดคาด -1.6% m-o-m ( ก.ค. :   -0.9%)  เป็นจากราคาน้ำมันที่ลดลง และค่าเงินดอลลาร์ เป็นสำคัญ  ซึ่งจะส่งผลให้ CPI อ่อนตัวลงในเดือนถัดๆไป  ทั้งนี้ Nomura ยังให้โอกาสมากสุดว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนธ.ค.15 (40%) มากกว่าในเดือน ก.ย.15 (20%)

3. ตัวเลขเศรษฐกิจของ China อาจจะเริ่มมีตัวเลขที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือน ส.ค.: สัปดาห์ที่ผ่านมา รายงาน PMI เดือน ส.ค. ของ China ลดลง    และNomura ทำการสำรวจผลลูกค้า ( Nomura,  “Mr. Markets thoughts on China (3 Sep 15) ” ได้ผลสรุป 4 ประเด็น คือ  (1) ส่วนใหญ่คาดว่า GDP China ตอนนี้โตแค่ 5% และคาดว่า GDP H2 จะต่ำลงจาก H1 ราว 1-2 pp  (2) ความเสี่ยงเรื่องใหญ่สุดตอนนี้คือเงินทุนไหลออก (capital flight) และถ้าจะมีนโยบายใหญ่ต้องเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายด้านการคลัง (3) ผลสำรวจคาดว่า USDRMB ณ สิ้นปีจะอยู่ในช่วง 6.4-6.8  (3) หลายคนคาดว่า 7-day repo rate และ bond yield จะปรับตัวลดลง   สัปดาห์นี้ตลาดการเงินคงจะสนใจตัวเลขเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะรายงานทุนสำรองทางการเดือน ส.ค. ซึ่ง  Nomura คาดว่าคงอยู่ที่ $3.5 trn  (consensus : $3.58trn )ลดลง $151bn จากเดือน ก.ค ($3.651 trn) ข้อมูลอื่นสัปดาห์นี้คือ  คือ   รายงานดุลการค้า , CPI , new yuan loans , money supply  , retail sales และ  industrial production เดือน ส.ค  ทั้งนี้   Nomura consensus คาดว่า  retail sales และ industrial production จะเร่งขึ้นเล็กน้อย และโดยรวม  Nomura ยังคงคาด GDP Q3 ที่ 6.9% y-o-y แผ่วลงจาก 7% ใน Q2 เล็กน้อย
Our
View in a Nutshell  (changes from last issue highlighted)

United States 

•   GDP กลับมาเร่งตัวใน Q2 และน่าจะเร่งตัวอีกเล็กน้อยใน H2

•   การที่การขุดเจาะน้ำมัน (oil-drilling ) และค่าเงิน USD เริ่มมีเสถียรภาพ Nomura คาดว่าการลงทุนของภาคธุรกิจในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จะฟื้นตัวขึ้นใน H2  

•   หลังจากปี 2015 ข้อจำกัดด้านอุปทานและดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจปรับเข้าสู่ระดับศักยภาพที่ ~2.25%

•   ค่าจ้างแรงงาน และเงินเฟ้อพื้นฐาน จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น  และผลจากปัจจัยชั่วคราวจะจางลงใน H2 2015

•   ตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงเล็กน้อยจะหนุนตลาดบ้าน 

•   ตัวเลขเศรษฐกิจบางรายการที่ไม่สดใส   ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคงเลื่อนออกไปเป็นเดือน ธันวาคม 2015

•   แนวโน้มภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น   นโยบายที่ผิดจังหวะ (misstep)  เศรษฐกิจโลกที่โตช้า คือความเสี่ยงหลัก

 

Europe

•   แนวโน้ม GDP ที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพ    ระดับ NPL ที่สูง และหนี้ที่เพิ่มขึ้น จะยังคงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญต่อกลุ่มที่ใช้เงินยูโร

•   Nomura  ยังคงคาดว่า HICP inflation  จะต่ำกว่าที่   ECB คาดในระยะกลาง (medium term)

•   Nomura คาดว่า ECB จะมีการดำการด้านนโยบายใน 6 เดือนข้างหน้า โดยจะประกาศขยายการทำ QE ออกไปอีกจากเดือนกันยายน 2016

•   เรื่องนี้จะทำให้มีการซื้อสินทรัพย์อีก EUR360bn ซึ่งทำให้งบดุลขยายขึ้นจำนวน  Eur 1.5trn

•   Nomura คาดว่าการประกาศเรื่องนี้จะเกิดในการประชุมวันที่ 10 มี.ค.2016 แต่พัฒนาการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจทำให้มีความเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาด

•  ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงและค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าจะทำให้เงินเฟ้อปี 2015 อยู่ในระดับต่ำ และจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ UK จะเลื่อนไปเป็น เดือน ก.พ.2016

•  การกระตุ้นเศรษฐกิจของ UK ทำให้กำลังการผลิตถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว  ความล้มเหลวด้านนโยบายในการรับมือเรื่องนี้ เสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับวิกฤตในครั้งต่อไป

 

Japan

•   Nomura คาดว่า Q3 GDP จะเร่งตัวขึ้น หลังจากที่คาดว่าจะหดตัวชั่วคราวใน Q2

•   คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) จะเพิ่มขึ้น 1.2% y-o-y  ใน FY 2016  ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2.0%

•   คาดว่า BOJ จะประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก ในการประชุมเดือน  เม.ย. 2016

•   ความเสี่ยงหลักคือหากค่าเงินเยนแข็ง   ปัญหาหนี้ในยุโรปแย่ลง ตลอดจนหากเศรษฐกิจ  US และ China  โตช้าลง

 

Asia (Ex Japan)

•   การเริ่มขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไม่ควรจะกระทบ เศรษฐกิจและการเงินของ Asia ex-Japan มากนัก

•   ...แต่ก็ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากระดับหนี้ที่สูงขึ้น  ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งขึ้น  การเติบโตที่ช้าลงของ China และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

•   Chinaการปรับเปลี่ยนระบบ FX จะช่วยหนุน  GDP ปี  2016 และ Nomura ยังคงคาดการณ์ของปี  2015 ไว้ที่เดิม

•   Koreaคาดว่า Bank of Korea  จะคงดอกเบี้ยที่ 1.5% ถึง Q3 2016 แต่ก็เห็นความเสี่ยงว่าอาจจะลดดอกเบี้ยลงอีก  

•   Indiaเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ประกอบกับด้านการลงทุนภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ค่อยๆฟื้นตัว

•   Australiaการลงทุนที่อ่อนแอและข้อจำกัดด้านการคลัง ทำให้การเติบโตจะต่ำกว่าแนวโน้ม (trend)  และทำให้ลดดอกเบี้ยได้อีก 25 bp

•   Indonesiaการปฏิรูปเริ่มต้นแล้ว แต่ไม่ชัดเจนว่าจะตามด้วยการปฏิรูปในด้านอื่นๆ หรือไม่   เศรษฐกิจน่าจะเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ

 

 

 

EEMEA (ตลาดยุโรปเกิดใหม่ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)   & LatAm

•   South Africa :  SARB ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะเห็นความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น  น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกในเดือน พ.ย.

•   Hungary :  นโยบายทั้งมวลมีแนวโน้มจะเน้นไม่ให้การเติบโตเศรษฐกิจกลับมาร่วงลงไปในปีนี้

•   Poland คำมั่น (pre-commitment) ของ NBP เรื่องจะไม่ลดดอกเบี้ยลงอีกในยามที่ ECB ทำ  QE นั้น หมายถึงค่าเงินจะแข็งค่าขึ้น

•   Turkeyความไม่แน่นอนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลผสม  จะคงทำให้ราคาสินทรัพย์ของตุรกี underperformance

•   Russia: หลังจากเศรษฐกิจค่อยๆ ร่อนลง (soft landing) ใน Q1  คาดว่าเศรษฐกิจจะไถลลงหนักขึ้น

•   Brazil  คาดเศรษฐกิจขยายตัวต่ำ เนื่องจากการลงทุนที่ยังอ่อนแอ  

•   Mexicoการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มบวก เพราะเศรษฐกิจของ US ปรับตัวดีขึ้น

•   Colombia : การเติบโตจะแผ่วลงจากราคาน้ำมันที่อ่อนลงและอัตราการค้า (term of trade) ที่แย่ลง

•   Chile: คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยโดยขึ้นกับความสามารถของรัฐบาลในฟื้นความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ

 

 

 

 

 

United States

 

Japan

 

 

Europe

 

 

Asia

 

Emerging Markets


Investment Research and Investor Services

 

7 September 2015

 

 

 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration