Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

China cooling

19 ตุลาคม 58

สัปดาห์ที่ผ่านมา  US รายงานดัชนีด้านการผลิตยิ่งติดลบ กล่าว คือ Empire State Index  อยู่ที่    -11.4 ในเดือน ต.
จาก
-14.67  ในเดือน ก..  และ แย่กว่าคาด  (Nomura : -10) และ  Philly Fed index อยู่ที่ -4.5  จาก -6.0  
แย่กว่าคาด (Nomura : -1)   ซึ่งคงสะท้อนผลลบจากการแข็งค่าของ USD และการลงทุนในหมวดก๊าซและน้ำมันที่
ลดลง
  Nomura ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP US ปี 2015-17 ลงด้วย เหลือ 2.4%,  2.2%, และ 2.0%  จากเดิม
คาด
2.6%, 2.6%, และ 2.1% ตามลำดับ   และส่งผลให้ปรับลดคาดการณ์  Global GDP ปี 2015-16 ลงด้วย เหลือ
3.1% และ  3.2%   จากเดิมคาดที่  3.2%, และ 3.3% ตามลำดับ   ในเอเชีย  China เริ่มมีสัญญาณของความมี
เสถียรภาพ จากการส่งออกที่หดตัวน้อยลงเหลือ
-3.7% y-o-y ในเดือน ก. (.. : -5.5%)      ดีกว่าคาด
(Nomura : -8%) ส่วนประเทศไทยได้มีการประกาศรายละเอียดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์  ซึ่ง CNS (IRIS)
เห็นว่า น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของการคาดการณ์เศรษฐกิจ (Nomura คาด  GDP 15-17 ของไทย
ที่
2.5%  2.5% และ 2.7% ตามลำดับ)  สัปดาห์นี้ ประเทศไทยไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ทำให้ประเด็น/
เหตุการณ์ที่สำคัญ น่าจะเป็นของ  China  และ  Euro area ประกอบด้วย   (1) รายงาน  GDP  Q3 และรายงานผล
ผลิตภาค อุตสาหกรรม  การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และ  ของ
China   และ (2) การประชุม ECB ในวันพฤหัส 
22 ต.ค จะยังไม่เปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย แต่จะมีการส่งสัญญาณต่อไปว่าพร้อมผ่อนคลายถ้าจำเป็น

1. รายงาน  GDP  Q3 และรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และ  ของ China:
China จะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวในวันที่ 19 .ค  ประกอบด้วย Q3 GDP  ซึ่ง Nomura คาดจะโต
แผ่วลงเหลือ
6.7% y-o-y (consensus : 6.8%) จาก 7% ใน Q2    โดยคาดว่าที่มาของการขยายตัว
(contribution)
ของ GDP จากภาคการเงิน (financial sector) จะต่ำลงมากเมื่อเทียบกับของ Q2 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่
1.4pp จาก GDP ที่โต 7.0%   ด้านรายงาน industrial production เดือน ก.ย คาดโตแผ่วลงเหลือ เหลือ 5.9%
y-o-y (consensus : 6.0%) จาก 6.1% ในเดือน ส.ค   และรายงาน   urban fixed asset investment (FAI)
ถึงเดือน ก..  คาดโตแผ่วลงเหลือ เหลือ 10.7% ytd  (consensus : 10.8%) จาก 10.9 % ytd ใน เดือน ส.

ทั้งนี้ China ได้รายงานตัวเลขดังกล่าวออกมาแล้วในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 ต.ค กล่าวคือ  Q3 GDP เพิ่มขึ้น
6.9% y-o-y ดีกว่าคาด     Industrial production ก.ย. เพิ่มขึ้น 5.7% y-o-y ต่ำกว่าคาด และ  FAI เพิ่มขึ้น
10.3% ytd ต่ำกว่าคาดเช่นกัน  ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับมุมมองของ  Nomura ที่คาดว่าการเติบโตจะมีแนวโน้ม
แผ่วลงอีกใน
Q4 ซึ่งจะเปิดทางให้มีการผ่อนคลายทางการเงินและการคลังอีก โดยคาดว่าจะมีการปรับลด
reserve requirement ratio ลง 50 bp ใน Q4 นี้  

2. การประชุม ECB ในวันพฤหัส  22 .ค จะยังไม่เปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย แต่จะมีการส่งสัญญาณต่อไป
ว่าพร้อมผ่อนคลายถ้าจำเป็น
:
Nomura ไม่คาดว่า ECB จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาดและองค์ประกอบ
ใน
  asset purchase programme (APP)  ในการประชุมวันที่ 22 .. นี้  แต่หวังว่า Governing Council จะยัง
คงส่งสัญญาณพร้อมผ่อนคลาย
(dovish) และพร้อมดำเนินมาตรการหากจำเป็น   Nomura คาดว่าเร็วเกินไป
ที่จะสรุปว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงนี้จะมีผลต่อเป้าหมายเงินเฟ้อ
2% ของ ECB ดังนั้น ECB คงจะบอกว่า
จะจับตาดูข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป  ทั้งนี้  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
Nomura ยังคงคาดการณ์ Euro area GDP
2015
ที่ 1.5% (ขณะที่มีการปรับลดคาดการณ์ GDP US และ Latin America) และยังคงคาดการณ์ว่า ECB
จะขยายอายุ QE จาก ก.2016 ไปเป็น มี..2017 เป็นอย่างน้อย โดยจะประกาศเรื่องนี้ในการประชุมวันที่  
10 มี.2016  โดยเหตุการณ์ในด้านตลาดการเงินโลก และ ค่าเงิน EUR ที่แข็งค่าขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงว่าการ
ประกาศดังกล่าวอาจเกิดเร็วขึ้น เป็นในการประชุมวันที่
3 .. 15 หรือ 21 .. 16 
Our View in a Nutshell  (changes from last issue highlighted)

United States 

•    การลดสินค้าคงคลัง  ราคาน้ำมันที่กลับมาลดลงอีกครั้งและ ค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่า มีผลต่อการเติบโตใน
H2 2015

•    กิจกรรมด้านการบริโภคจะเป็นแรงหลักของการเติบโต  และช่วยลบล้างผลกระทบจากการลงทุน (capex) และ
การค้าที่อ่อนแอลง

•    การเติบโตควรจะเร่งตัวขึ้นใน H2 2016 ก่อนที่ผลจำกัดด้านอุปทาน (supply constraints) และอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่สูงขึ้น จะทำให้การเติบโตแผ่วลงเหลือราว
2%

•    ค่าจ้างแรงงาน และเงินเฟ้อพื้นฐาน จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น  และผลจากปัจจัยชั่วคราวจะจางลงใน H2 2015

•    ตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงเล็กน้อยจะหนุนตลาดบ้าน 

•    ตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลง ทำให้ Nomura คาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกจะเลื่อนไปเป็นในเดือน มี.ค.16
(เดิม คาด ธ.ค. 15)

•    แนวโน้มภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น   นโยบายที่ผิดจังหวะ (misstep)  เศรษฐกิจโลกที่โตช้า คือความเสี่ยงหลัก

 

Europe

•    แนวโน้ม GDP ที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพ    ระดับ NPL ที่สูง และหนี้ที่เพิ่มขึ้น จะยังคงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญ
ต่อกลุ่มที่ใช้เงินยูโร

•    Nomura  ยังคงคาดว่า HICP inflation  จะต่ำกว่าที่   ECB คาดในระยะกลาง (medium term)

•    Nomura คาดว่า ECB จะมีการดำการด้านนโยบายใน 6 เดือนข้างหน้า โดยจะประกาศขยายการทำ QE ออกไป
จนถึง มี.ค.
2017

•    เรื่องนี้จะทำให้มีการซื้อสินทรัพย์อีก €360bn ซึ่งทำให้งบดุลขยายขึ้นจำนวน  € 1.5trn

•    Nomura คาดว่าการประกาศเรื่องนี้จะเกิดในการประชุมวันที่ 10 มี.ค.2016 แต่พัฒนาการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
อาจทำให้มีความเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาด คือเกิดใน
Q4

•    ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงและค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าจะทำให้เงินเฟ้อปี 2015 อยู่ในระดับต่ำ และจะทำให้การขึ้น
ดอกเบี้ยครั้งแรกของ
UK จะเลื่อนไปเป็น เดือน ก.พ.2016

•    การกระตุ้นเศรษฐกิจของ UK ทำให้กำลังการผลิตถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว  ความล้มเหลวด้านนโยบายในการรับมือ
เรื่องนี้ เสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับวิกฤตในครั้งต่อไป

 

Japan

•    Nomura คาดว่า Q3 GDP จะขยายตัวได้ปานกลาง (modest recovery) ตั้งแต่  Q3  หลังจากหดตัวชั่วคราวใน Q2

•    คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) จะเพิ่มขึ้น 0.9% y-o-y  ใน FY 2016  ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2.0%

•    คาดว่า BOJ จะประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก ในการประชุมเดือน  เม.ย. 2016

•    ความเสี่ยงหลักคือหากค่าเงินเยนแข็ง   ปัญหาหนี้ในยุโรปแย่ลง ตลอดจนหากเศรษฐกิจ  US และ China  โตช้าลง

 

Asia (Ex Japan)

•    ภูมิภาคเติบโตแผ่วลงจากปัจจัยด้านโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีแนวโน้มว่าจะเร่งตัวขึ้นในระยะใกล้นี้

•    สินเชื่อมีความเสี่ยงอย่างมากว่าจะตึงตัวในปี 2016 ท่ามกลางระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่อ่อนแอ 
การขึ้นดอกเบี้ยของ
US และ เศรษฐกิจที่โตช้าลงของ China

•    China :  Nomura ปรับลดคาดการณ์ GDP 2016 เหลือ +5.8% แผ่วลงจากปี 2015 ที่คาดที่  +6.8% จากปัจจัย
กดดันจากการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ

•    Koreaคาดว่า Bank of Korea  จะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งๆละ 25 bp  ในเดือน พ.ย.15 สู่ระดับ 1.25% และ
มี.ค.
16 สู่ระดับ  1.0%

•    Indiaเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ประกอบกับด้านการลงทุนภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
จะช่วยให้ค่อยๆฟื้นตัว

•    Australiaการลงทุนที่อ่อนแอและข้อจำกัดด้านการคลัง ทำให้การเติบโตจะต่ำกว่าแนวโน้ม (trend)  และทำให้
ลดดอกเบี้ยได้อีก
25 bp

•    Indonesiaการปฏิรูปเริ่มต้นแล้ว แต่ไม่ชัดเจนว่าจะตามด้วยการปฏิรูปในด้านอื่นๆ หรือไม่   เศรษฐกิจน่าจะเติบโต
ต่ำกว่าศักยภาพ

 

 

EEMEA (ตลาดยุโรปเกิดใหม่ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)   & LatAm

•    South Africa : การเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ทำให้ SARB น่าจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นในเดือน ม.ค.
หรือ มี.ค.
16 เช่นกัน

•    Hungary :  นโยบายทั้งมวลมีแนวโน้มจะเน้นไม่ให้การเติบโตเศรษฐกิจกลับมาร่วงลงไปในปีนี้

•    Poland: เป็นที่คาดกันว่า PiS จะชนะ Sejm ในการเลือกตั้ง  แต่ Nomura เชื่อว่าตลาดให้ราคามากไป (overpricing) ว่
NBP จะลดดอกเบี้ย
 

•    Turkeyความไม่แน่นอนด้านการเมืองและความเสี่ยงด้านการเงินจากภายนอกจะคงทำให้ราคาสินทรัพย์ของตุรกี
underperformance

•    Russia: งบประมาณปี 2016 ที่ไม่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ จะเปิดช่องให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้อย่างมากขึ้น

•    Brazil  ภาวะถดถอยลึกขึ้นเพราะยังมีข้อติดขัดด้านการเมืองและการคลัง  

•    Mexicoการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มบวก เพราะเศรษฐกิจของ US ปรับตัวดีขึ้น

•    Colombia : การเติบโตจะแผ่วลงจากราคาน้ำมันที่อ่อนลงและอัตราการค้า (term of trade) ที่แย่ลง

•    Chile: คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยโดยขึ้นกับความสามารถของรัฐบาลในฟื้นความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ


Investment Research and Investor Services

 

19 October 2015


 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration