Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Let the data speak

23 พฤศจิกายน 58

สัปดาห์ที่ผ่านมา  ประเทศไทยรายงาน Q3 GDP เร่งขึ้นเล็กน้อยในอัตรา 2.9% y-o-y (Q2 GDP: 2.8%) ดีกว่าคาด
(consensus :  2.5% ;  Nomura : 2.3%)  ส่งผลให้ Nomura ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP 2015  เป็น 2.7%
จากเดิมคาด 2.5%  แต่ยังคงคาดการณ์ของปี 2016 ที่ 2.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดใน  Bloomberg consensus
(ณ 20 พ.ย) ซึ่งมีค่า mean consensus ที่ 3.6% ในต่างประเทศ รายงานการประชุมของ US FOMC เมื่อวันพุธ
ส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต จะขึ้นกับแนวโน้มเงินเฟ้อ และกรรมการ Fed น่าจะมีการลดคาด
การณ์ระดับเงินเฟ้อลงจากการคาดการณ์เมื่อ  17 ก.ย (central tendency  ของ PCE inflation ของกรรมการ Fed
สำหรับปี 2016 อยู่ที่ 1.5-1.8% ;  ปี 2017 ที่ 1.8-2.0%) ทั้งนี้   Nomura คาด  FOMC จะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 3 ครั้ง
จากนี้จนถึงสิ้นปี 2016 ด้าน Japan รายงาน GDP Q3 หดตัว -0.8% annualized แต่จะขยายตัวหากไม่รวม
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง (ซึ่งฉุด  GDP ลงถึง -2.1 ppt) และ BoJ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการ
ประชุม 18-19 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ Nomura คาด  สัปดาห์นี้ตัวเลข/ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญจะได้แก่
(1) รายงานการส่งออก และ MPI ของไทยเดือน ต.ค.  Nomura คาดติดลบหนักกว่าของเดือน ก.ย.และ (2) ภาพรวม
ตัวเลขเศรษฐกิจ US สัปดาห์นี้จะยังหนุนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 16 ธ.ค


สัปดาห์นี้ตัวเลข/เหตุการณ์ที่น่าสนใจจะได้แก่  
(1) การรายงาน ISM (non-manufacturing) เดือน ก.ย. และรายงานการประชุม FOMC เมื่อ 17 ก.ย
ของ US  และ

(2)   การรายงานทุนสำรองทางการของ ณ สิ้นเดือน ก.ย ( วันที่ 7 ต.ค ) และตัวเลขด้านการเงิน เดือน ก.ย
ของ China

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. รายงานการส่งออก และ MPI ของไทยเดือน ต.ค.  Nomura คาดติดลบหนักกว่าของเดือน ก.ย. :  
สัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์จะรายงานการค้าระหว่างประเทศตามระบบศุลกากร เดือน ต.ค  Nomura คาด การส่ง
ออกเดือน ต.ค คงหดตัวหนักขึ้นเป็น      -8.1% y-o-y (consensus : -7.4%;  ก.ย : -5.5%)  จากการส่งออกสินค้า
เกษตรที่ราคาตกต่ำและอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นในวงจำกัด การนำเข้าเดือน ต.ค คงหดตัว     -16.0%
y-o-y (consensus : -17.3%;  ก.ย : -26.2%)   และดุลการค้าคงเกินดุลน้อยลงเหลือ US$1.6bn (consensus :
US$1.8bn;  ก.ย : US$2.8bn) สอดคล้องกับการส่งออกที่หดตัวมากขึ้น  Nomura คาดรายงาน Manufacturing
Production Index เดือน ต.ค. คงหดตัว –5.0% y-o-y (consensus : -3.4%;  ก.ย : -3.6%) 2. ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจ US สัปดาห์นี้จะยังหนุนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 16 ธ.ค :  
สัปดาห์นี้ จะมีรายงานตัวเลขด้านตลาดบ้าน ซึ่งเป็นจุดสดใสของเศรษฐกิจ US ในขณะนี้  Nomura คาดว่า
รายงาน existing home sales เดือน ต.ค  ในวันที่ 23 พ.ย. ว่าลดลง -3.6% m-o-m (consensus : -2.5%;
ก.ย : 4.7%) แต่ยังอยู่ในระดับเกิน 5 ล้านหลัง (saar) เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน  ตามด้วยวันที่  24 พ.ย นี้
US จะรายงาน Q3 GDP ครั้งที่สอง  Nomura คาดดีขึ้นเป็น 2.4% annualized  (Consensus : 2.1%)
จากรายงานครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ 1.5% a.r. จากการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมิน
ในรายงานรอบแรก    นอกจากนี้ จะมีรายงาน  consumer confidence เดือน พ.ยของ University of
Michigan  ซึ่ง Nomura คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 102.0   (consensus : 99.2;  ต.ค. : 97.6)     นอกจากนี้
ในวันที่   25 พ.ย คาดรายงาน ยอดขายบ้านใหม่คงเพิ่มขึ้น 6.2%m-o-m  ในเดือน ต.ค. (consensus :
6.8%;  ก.ย : -11.5%)   โดยภาพรวมตัวเลขจะยังหนุนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม  15-16 ธ.ค. นี้  

Our
View in a Nutshell  (changes from last issue highlighted)

United States 

•  การลดสินค้าคงคลัง ราคาน้ำมันที่กลับมาลดลงอีกครั้งและ ค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่า มีผลต่อการเติบโตใน
H2 2015

•  กิจกรรมด้านการบริโภคจะเป็นแรงหลักของการเติบโต และช่วยลบล้างผลกระทบจากการลงทุน (capex)
และการค้าที่อ่อนแอลง

•  การเติบโตควรจะเร่งตัวขึ้นใน H2 2016 ก่อนที่ผลจำกัดด้านอุปทาน (supply constraints) และอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้น จะทำให้การเติบโตแผ่วลงเหลือราว 2%

•  ค่าจ้างแรงงาน และเงินเฟ้อพื้นฐาน จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และผลจากปัจจัยชั่วคราวจะจางลงใน H2 2015

•  ตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงเล็กน้อยจะหนุนตลาดบ้าน 

•  ตัวเลขเศรษฐกิจที่กลับมาดีขึ้นและความเห็นของบรรดากรรมการ Fed ทำให้ Nomura คาดว่าการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายจะเกิดขึ้นใน ธ.ค.

•  แนวโน้มภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น นโยบายที่ผิดจังหวะ (misstep) เศรษฐกิจโลกที่โตช้า คือความเสี่ยงหลัก

 

Europe

•  แนวโน้ม GDP ที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพ ระดับ NPL ที่สูง และหนี้ที่เพิ่มขึ้น จะยังคงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญ
ต่อกลุ่มที่ใช้เงินยูโร

•  Nomura ยังคงคาดว่า HICP inflation จะต่ำกว่าที่ ECB คาดในระยะกลาง (medium term)

•  Nomura คาดว่า ในการประชุมวันที่ 3 ธ.ค. ECB จะประกาศขยายการทำ QE ออกไปอีกอย่างน้อย 9 เดือน
จนถึง มิ.ย.2017 เป็นอย่างน้อย

•  เรื่องนี้จะทำให้มีการซื้อสินทรัพย์อีกอย่างน้อย €540bn ซึ่งทำให้งบดุลขยายขึ้นจำนวน € 1.68trn

•  คาดว่า ECB จะมีการลดดอกเบี้ย deposit rate ลง 10bp เพื่อให้ระดับการผ่อนคลายทางการเงินยังอยู่ในระดับ
เหมาะสม

•  ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงและค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าจะทำให้เงินเฟ้อปี 2015 อยู่ในระดับต่ำ และจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ย
ครั้งแรกของ UK จะเกิดใน เดือน พ.ค.2016

•  การกระตุ้นเศรษฐกิจของ UK ทำให้กำลังการผลิตถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวด้านนโยบายในการรับมือเรื่องนี้
เสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับวิกฤตในครั้งต่อไป

 

Japan

•  Q3 GDP หดตัว -0.8% (annualized) แต่จะขยายตัวถ้าไม่รวมการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง Nomura คาด GDP
จะกลับขยายตัวได้ปานกลาง (modest recovery) ตั้งแต่ Q4

•  คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) จะเพิ่มขึ้น 0.9% y-o-y ใน FY 2016 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2.0%

•  คาดว่า BOJ จะประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก ในการประชุมเดือน เม.ย. 2016

•  ความเสี่ยงหลักคือหากค่าเงินเยนแข็ง ปัญหาหนี้ในยุโรปแย่ลง ตลอดจนหากเศรษฐกิจ US และ China โตช้าลง

 

Asia (Ex Japan)

•  ภูมิภาคเติบโตแผ่วลงจากปัจจัยด้านโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีแนวโน้มว่าจะเร่งตัวขึ้นในระยะใกล้นี้

•  สินเชื่อมีความเสี่ยงอย่างมากว่าจะตึงตัวในปี 2016 ท่ามกลางระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่อ่อนแอ การขึ้น
ดอกเบี้ยของ US และ เศรษฐกิจที่โตช้าลงของ China

•   ChinaNomura ปรับลดคาดการณ์ GDP 2016 เหลือ +5.8% แผ่วลงจากปี 2015 ที่คาดที่ +6.8% จากปัจจัยกดดัน
จากการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ

•  Koreaคาดว่า Bank of Korea จะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งๆละ 25 bp ในเดือน พ.ย.15 สู่ระดับ 1.25% และ มี.ค. 16
สู่ระดับ 1.0%

•  Indiaเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ประกอบกับด้านการลงทุนภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
จะช่วยให้ค่อยๆฟื้นตัว

•  Australia :  การลงทุนที่อ่อนแอและข้อจำกัดด้านการคลัง ทำให้การเติบโตจะต่ำกว่าแนวโน้ม (trend) และ
ทำให้ลดดอกเบี้ยได้อีก 25 bp

 Indonesiaการปฏิรูปเริ่มต้นแล้ว แต่ไม่ชัดเจนว่าจะตามด้วยการปฏิรูปในด้านอื่นๆ หรือไม่ เศรษฐกิจน่าจะ
เติบโตต่ำกว่าศักยภาพEEMEA (
ตลาดยุโรปเกิดใหม่ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)   & LatAm

•  South Africa :  MPC จะจับตาดูการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และจะปรับอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 7.50%

•  Hungary :  นโยบายทั้งมวลมีแนวโน้มจะเน้นไม่ให้การเติบโตเศรษฐกิจกลับมาร่วงลงไปในปีนี้

•  Poland PiS ชนะการเลือกตั้ง แต่ Nomura เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยน่าจะไม่เกิดขึ้นแม้จะมีแรงกดดัน

•  Turkeyความไม่แน่นอนด้านการเมืองและความเสี่ยงด้านการเงินจากภายนอก ตลอดจนเงินเฟ้อที่ลดยาก
(sticky inflation) จะคงทำให้ราคาสินทรัพย์ของตุรกี underperformance

•   Russia : งบประมาณปี 2016 ที่ไม่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ จะเปิดช่องให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้
อย่างมากขึ้น

•  Brazil : ภาวะถดถอยลึกขึ้นเพราะยังมีข้อติดขัดด้านการเมืองและการคลัง

•  Mexico : การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มบวก เพราะเศรษฐกิจของ US ปรับตัวดีขึ้น

•  Colombia : การเติบโตจะแผ่วลงจากราคาน้ำมันที่อ่อนลงและอัตราการค้า (term of trade) ที่แย่ลง

•  Chile : คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยโดยขึ้นกับความสามารถของรัฐบาลในฟื้นความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ

 

 

 

United States

 

 

Japan

 

 

Europe 

 

 

Asia


 

 

Emerging Markets

Investment Research and Investor Services

 

23 November 2015


 

IRIS Economist

 

Nuchjarin Panarode

Analyst Registration