..
เป็นเครื่องมือช่วยส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมโดยมีแผนการลงทุนให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งแผนการลงทุนที่เราจัดสรรให้นั้น จะมีบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีชนะตลาด


ifund-basket
กรอก "จำนวนเงินที่ต้องการลงทุน" กรุณาศึกษาแผนการลงทุนที่เหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดการลงทุน ผลคอบแทนย้อนหลัง และไม่เกินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของท่านจากนั้น เลือกแผนการลงทุน โดยกดปุ่ม “Choose Plan”
หน้าจอจะให้ท่านยืนยันคำสั่งโดยแสดงจำนวนเงินและชื่อกองทุนตามแผนการลงทุน จากนั้น จะให้เลือกวิธีการชำระเงิน และ ยืนยันคำสั่ง
ifund-basket
ifund-basket
ระบบจะทำการเปิดโปรแกรม NOMURA iFund โดยอัตโนมัติ กด “เข้าสู่ระบบ” หน้าจอจะแสดง “Order Status” ของท่าน
• สามารถเลือกลงทุนในตะกร้ากองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวัง
• สามารถลงทุนในตะกร้ากองทุน ที่ไม่เกินระดับการยอมรับความเสี่ยงของท่าน (Risk Profile)
• ลงทุนขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10,000 บาท
• ระบบจะทำการจัดสรรจำนวนเงินที่ควรจะลงทุนในแต่ละกองทุนให้เองอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคาดหวัง
• สามารถเปลี่ยนการแปลงการลงทุนได้ตลอดเวลา
• สามารถติดตามการลงทุนของคุณในตะกร้ากองทุนรวมผ่านโปรแกรม NOMURA iFund หรือ ดูสรุปการลงทุนรายเดือนที่จะส่งไปให้ทางอีเมล์
• สามารถเปิดบัญชีกับโนมูระ เพื่อใช้บริการนี้ได้ที่ www.nomuradirect.com หรือ 026385500 และทุกสาขา ของ บล.โนมูระ พัฒนสิน

iFund Basket และ NOMURA iFund ต่างกันอย่างไร ?

iFund Basket เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพใน NOMURA iFund โดยคำสั่งซื้อที่ส่งผ่าน iFund Basket จะถูกส่งต่อไปแสดงผลที่ NOMURA iFund โดยอัตโนมัติ

สนใจใช้บริการ iFund Basket ทำอย่างไร?

ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายกองทุน NOMURA iFund สามารถใช้งาน iFund Basket ได้ทันที โดย Login เข้าเว็บไซต์ Nomuradirect เลือก เมนูซื้อ/ขายกองทุน > คลิก banner iFund Basket

หากยังไม่มีบัญชีกับบล.โนมูระฯ คลิกที่นี่

ทำไมเลือกแผนการลงทุนบางแผนไม่ได้ ?

ลูกค้าจะสามารถเลือกลงทุนในแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในกองทุนที่ไม่เกินความสามารถการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) หากท่านต้องการลงทุนในกองที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ท่านควรจะทำแบบประเมินความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้มีผลคะแนนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการลงทุนของท่าน

มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม โดยมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการซื้อที่โปรแกรม NOMURA iFund และการซื้อตรงกับ บลจ.