ประโยชน์ของ Block Trade

26 กุมภาพันธ์ 62


ถ้าต้องการซื้อ (LONG) PLANBZ19 จำนวน 500 สัญญา ในราคาที่ต้องการ จะทำอย่างไร ??


 เมื่อ PLANBZ19 ในกระดาน TFEX มีจำนวนเสนอขายไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการBlock Trade เป็นการซื้อขายที่ให้บันทึกรายการจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคาและจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยมีบริษัทฯเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้าม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน


นอกจาก SSF Block Trade จะช่วยลดปัญหา SSF ที่ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายแล้ว ยังช่วยเพิ่มอำนาจซื้อ (Leverage) ให้กับนักลงทุน อีกด้วย


ถ้าหากนักลงทุน ซื้อ PLANB จำนวน 500,000 หุ้น ที่ราคา 6.30 บาท/หุ้น ต้องใช้เงินประมาณ 3,150,000 บาท แต่ถ้าหากนักลงทุน LONG PLANBZ19 จำนวน 500 สัญญา ที่ราคา 6.30 บาท จะใช้เงินในการวางหลักประกันขั้นต้น จำนวน 247,000 บาท (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/01/2562)ดังนั้น ถ้าหากนักลงทุน LONG PLANBZ19 จำนวน 500 สัญญา จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า การซื้อ PLANB จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 6.30 บาท/หุ้น ประมาณ 2,903,000 บาท หรือ ประมาณ 92 % (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/01/2562) แต่นักลงทุนจะได้รับ SSF ที่มีมูลค่าสัญญาเท่ากับการซื้อหุ้น PLANB ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3,150,000 บาท

  
โดยการ SHORT CLOSE PLANBZ19 จำนวน 500 สัญญา เพื่อปิดสัญญาฝั่งตรงข้ามกับทางบริษัทฯ

ถ้าหากนักลงทุนต้องการทำกำไรจาก PTT ที่ราคาปรับตัวลดลง SSF BLOCK TRADE ช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น SHORT OPEN PTTZ19 จำนวน 21 สัญญา ที่ราคา 48.50 บาทดังนั้น ถ้าหากนักลงทุน SHORT PTTZ19 จำนวน 21 สัญญา จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า การ SHORT PTT จำนวน 21,000 หุ้นที่ราคา 48.50 บาท/หุ้น ประมาณ 918,750 บาท หรือ ประมาณ 90 % (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/01/2562) แต่นักลงทุนจะได้รับ SSF ที่มีมูลค่าสัญญาเท่ากับการ Short Sell PTT ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,018,500 บาทโดยการ Long Close PTTZ19 จำนวน 21 สัญญา เพื่อปิดสัญญาฝั่งตรงข้ามกับทางบริษัทฯ