ประโยชน์ของ Block Trade

25 กรกฎาคม 61


ถ้าต้องการซื้อ (Long) PLANBU18 จำนวน 2,000 สัญญา ในราคาที่ต้องการ จะทำอย่างไร ??


 เมื่อ PLANBU18 ในกระดาน TFEX มีจำนวนเสนอขายไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการBlock Trade เป็นการซื้อขายที่ให้บันทึกรายการจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคาและจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยมีบริษัทฯเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้าม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน


นอกจาก SSF Block Trade จะช่วยลดปัญหา SSF ที่ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายแล้ว ยังช่วยเพิ่มอำนาจซื้อ (Leverage) ให้กับนักลงทุน อีกด้วย


ถ้าหากนักลงทุน ซื้อ PLANB จำนวน 2,000,000 หุ้น ที่ราคา 6.30 บาท/หุ้น ต้องใช้เงินประมาณ 12,600,000 บาท แต่ถ้าหากนักลงทุน Long PLANBU18 จำนวน 2,000 สัญญา ที่ราคา 6.30 บาท จะใช้เงินในการวางหลักประกันขั้นต้น จำนวน 1,672,000 บาท (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/07/2561)ดังนั้น ถ้าหากนักลงทุน Long  PLANBU18 จำนวน 2,000 สัญญา จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า การซื้อ PLANB จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 6.30 บาท/หุ้น ประมาณ 11,232,000 บาทหรือ ประมาณ 89 % (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/07/2561) แต่นักลงทุนจะได้รับ SSF ที่มีมูลค่าสัญญาเท่ากับการซื้อหุ้น PLANB ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 12,600,000 บาท

  
โดยการ Short  Close PLANBU18 จำนวน 2,000 สัญญา เพื่อปิดสัญญาฝั่งตรงข้ามกับทางบริษัทฯ

ถ้าหากนักลงทุนต้องการทำกำไรจาก PTTEP ที่ราคาปรับตัวลดลง SSF BLOCK TRADE ช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น Short Open PTTEPU18 จำนวน 20 สัญญา ที่ราคา 133.00 บาทดังนั้น ถ้าหากนักลงทุน Short PTTEPU18 จำนวน 20 สัญญา จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า การ Short PTTEP จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 133 บาท/หุ้น ประมาณ 2,300,520 บาท หรือ ประมาณ 86 % (ข้อมูล ณ.วันที่ 16/07/2561) แต่นักลงทุนจะได้รับ SSF ที่มีมูลค่าสัญญาเท่ากับการ Short Sell PTTEP ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,660,000 บาทโดยการ Long Close PTTEPU18 จำนวน 20 สัญญา เพื่อปิดสัญญาฝั่งตรงข้ามกับทางบริษัทฯ