ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับตราสารหนี้

16 กรกฎาคม 63
ก่อนเริ่มต้นลงทุนในตราสารหนี้ เราควรรู้คำศัพท์อะไรก่อนบ้าง?Bond