วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน SSF และ RMF

12 พฤศจิกายน 63
โค้งสุดท้ายของปี มักจะเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัววางแผนและหาตัวเลือกลดหย่อนภาษี หากเราศึกษาและวางแผนภาษีกันตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะทำให้เราได้ประหยัดภาษีและได้นำเงินก้อนนั้นไปลงทุนให้งอกเงย

กองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีในปี 2563 มีอะไรบ้าง?
• กองทุน SSF หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) : ลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2563-2567
• กองทุน RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
• กองทุน SSFX หรือ กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ : ลงทุนได้เฉพาะช่วงวันที่ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งสิทธิ์ลดหย่อนนี้แยกจากวงเงินลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF และ SSF

เปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขกองทุน SSF และ RMF


 

SSF

RMF

เงื่อนไขการลงทุน

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาถือครอง

ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ (นับแบบวันชนวัน)

ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันขาย

นโยบายการลงทุน

ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์

ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ไม่กำหนด และไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี

ไม่กำหนด และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีหรือสามารถเว้นการซื้อได้ 1 ปี


เงื่อนไขวงเงินลดหย่อนภาษี
กองทุน SSF / กองทุน RMF / กองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนประกันสังคม / กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) / ประกันบำนาญ เมื่อซื้อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี


กองทุนรวมแนะนำ


สนใจเปิดบัญชี ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ คลิกลิ้งเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์ คลิก
เปิดบัญชีหุ้น