ธีมหุ้นน่าลงทุนในปี 2564

28 ธันวาคม 63
 

ธีมหุ้นน่าลงทุนในปี 2564

Theme “2022 Upcycle Ahead”

 

Cyclical ได้ประโยชน์จากวงจรเศรษฐกิจโลก: SCC, SCGP, PTT, TOP

EV/HEV เติบโตระยะยาวจากการลดการใช้พลังงานฟอสซิล: GULF & KCE

การปรับโครงสร้างพอร์ตรายได้หนุนการเติบโตระยะยาว และได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำ: SAWAD

ได้ประโยชน์จากการกระจายวัคซีนปลายปี 2021 และราคายัง Laggard: CPALL & CENTEL

Mid-Small cap: VNT, GFPT, SNC
เปิดบัญชีหุ้น