เตรียมพร้อมก่อนเริ่มวางแผนลดหย่อนภาษี

26 ตุลาคม 64
 เตรียมพร้อมเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการลดหย่อนภาษี ปี 2564

โค้งสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่ทุกคนเตรียมวางแผนลดหย่อนภาษี และมองหาตัวเลือกช่วยลดหหย่อนภาษี ซึ่งกองทุนรวมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม

กองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีในปี 2564 มีอะไรบ้าง?

  • กองทุน SSF (Super Savings Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม
  • กองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


ความแตกต่างระหว่าง กองทุน
SSF กับ กองทุน RMF
วงเงินในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

เมื่อซื้อ กองทุน SSF / กองทุน RMF /  กองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) / กองทุนสงเคราะห์ครูฯ / กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) / ประกันบำนาญ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี
ระยะเวลาถือครองกองทุน
SSF กับ กองทุน RMF


เจาะลึกกองทุน SSF พร้อมตามหากองทุนที่ใช่ด้วยโปรแกรม NOMURA iFUND ในรายการ Nomura FUND TALK

https://youtu.be/7irtCDns5ys

 

 

ปลายปีแล้ว มาหากองทุน RMF ที่ใช่ ด้วยตัวคุณเอง ในรายการ Nomura FUND TALK

https://youtu.be/ChSyHd18jEU

 


ตัวอย่างคำนวณวงเงินสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างที่ 1 เรามีรายได้ทั้งปี 1,00,000 บาท มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 150,000 บาท ประกันบำนาญ 100,000 บาท

 

ดังนั้น จะสามารถซื้อ SSF ได้สูงสุด 200,000 บาท

เนื่องจากเราสามารถซื้อ SSF ได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาท แต่ยังเหลือวงเงินอีก 50,000 บาท ในการซื้อ RMF

 

หรือ สามารถซื้อ RMF ได้สูงสุด 250,000 บาท

เนื่องจากเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันบำนาญ รวมเป็น 250,000 บาท จึงเหลือวงเงินซื้อกองทุน RMF 250,000 บาท ตามเงื่อนไขไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 เรามีรายได้ทั้งปี 4,000,000 บาท มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 400,000 บาท ประกันบำนาญ 50,000 บาท มีกองทุน RMF 50,000 บาท

 

ดังนั้น จะไม่สามารถซื้อกองทุน SSF เพิ่มเติมได้อีก

เนื่องจากวงเงินที่สามารถใช้สิทธิดหย่อนภาษีในกลุ่มนี้รวมกันครบ 500,000 บาทแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 3 เรามีรายได้ทั้งปี 500,000 บาท มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 50,000 บาท ประกันบำนาญ 50,000 บาท

 

ดังนั้น จะสามารถซื้อได้ทั้ง SSF และ RMF สูงสุดอย่างละไม่เกิน 150,000 บาท

เนื่องจากกองทุน SSF และ RMF ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ (30% ของ 500,000 บาท เท่ากับ 150,000 บาท)

 

สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวม ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ คลิกลิ้งเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์ https://www.nomuradirect.com/th/open-account/manual/index.html
เปิดบัญชีหุ้น