โปรแกรม eFin Trade Plus (PC)


โปรแกรมใหม่ “eFin Trade Plus” ซึ่งเป็นโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ครบครัน ทันสมัยที่สุด และตอบสนองทุกการลงทุน โดยสามารถเข้าสู่โปรแกรมผ่าน Web Browser ได้หลากหลาย เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้ง iOS และ Android โดยมีจุดเด่นของโปรแกรมดังนี้

Auto Trade

ส่งคำสั่งซื้อขาย Algorithms แบบง่ายๆ

ฟังก์ชั่นใหม่ โปรแกรมจะส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เมื่อถึงเงื่อนไข ตามกลยุทธ์ที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ หากคำสั่งถึงเงื่อนไข จะมี notification แจ้งเตือน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

   

Money Management

บริหารผลตอบแทนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กล่องส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ เอาใจนักลงทุนที่ต้องการผสมผสานการใช้ Position size กับ % Stop Loss

   

Portfolio Clearing

ส่งคำสั่งขายอย่างรวดเร็ว หากตลาดลงอย่างรุนแรง

เครื่องมือช่วยในการส่งคำสั่งขายหุ้นในพอร์ตทั้งหมด หรือเลือกเป็นรายตัว โดยส่งคำสั่งขายในราคาที่จะจับคู่ในทันที

   

Batch Order

สะดวกสบายในการส่งคำสั่งหลายๆคำสั่ง

คีย์คำสั่งซื้อขายหลายๆคำสั่ง export/import order ด้วย excel ได้

   

Smart One Click/Smart Click

ส่งคำสั่งซื้อขายได้ง่ายเพียงแค่คลิก

ส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็ว ง่ายเพียงคลิกเดียว โดยสามารถใช้เมาส์คลิก จะมีกล่องยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขายแสดงขึ้นมาทันที

   

Technical Chart

สะดวกสบายด้วยกราฟทางเทคนิคที่ใส่ Indicator และวาดกราฟได้ในโปรแกรมเดียว

เรียกดูกราฟรายตัวโดยดูข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่เข้าตลาด รวมทั้งสามารถใส่ Indicator และวาดกราฟผ่านเครื่องมือต่างๆได้

   

Intelligent

ทางลัดในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุน

ฟังก์ชั่นที่จะทำให้ทุกๆการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ข้อมูลกราฟเทคนิค ข่าวสาร และงบการเงิน (เฉพาะบน Mobile Device)

   

Portfolio

หลากมิติ หลายมุมมอง

แสดงเปอร์เซ็นต์ของหุ้นในพอร์ตเทียบกับวงเงินที่มีอยู่ ทั้งแบบรายหุ้นและราย Sector เพื่อช่วยให้เห็นถึงการกระจายหุ้นในพอร์ต ว่าสัดส่วนการลงทุนเหมาะสมหรือไม่

   

Price Alert & Notification on Mobile

แจ้งเตือนทันทีทุกเวลาทั้งบน PC และ Mobile

แจ้งข้อความเตือนผ่าน Pop Up บน PC หรือผ่าน Notification บน Mobile เมื่อหุ้นที่ตั้งค่าไว้ถึงราคาที่กำหนด หรือเมื่อรายการ ซื้อหรือขายได้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเมื่อหุ้นในพอร์ตมีราคาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยกว่าที่กำหนดไว้ และแจ้งสรุปการซื้อขาย ณ สิ้นวัน, สรุปภาวะตลาด SET Index, สรุป Most Active (เฉพาะบน Mobile)