การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การสร้าง Username และ Password

การลงทะเบียนเริ่มใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนและสร้าง Username /Password

Open account เมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งเลขที่บัญชี ให้แก่ท่านทาง email
ที่ท่านได้แจ้งไว้

Open account

นำเลขที่บัญชีที่ได้รับในอีเมล์ มาลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งานที่เว็บไซต์ www.nomuradirect.com เมนู ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน โดยกรอกข้อมูลให้ี่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไว้ในเอกสารเปิดบัญชี เพื่อสร้างชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

 

 
 

 

Open account หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลที่หน้า “ลงทะเบียนเริ่มใช้งานระบบ” เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบ
ได้ทันที