การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


โปรแกรม Streaming

ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Streaming ได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งว่า Your PIN Code has been reset Please login to www.nomuradirect.com to change your PIN CODE

ขอให้ท่านไปทำการเปลี่ยน PIN ในเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" หลัง login และเลือกเมนู "เปลี่ยน PIN" เพื่อทำการ update PIN ให้สมบูรณ์ โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 • เนื่องจากเป็นการใช้งานโปรแกรม Streaming ครั้งแรก หลังจากลงทะเบียนเริ่มใช้งาน
 • หรือ ท่านได้มีการแจ้งให้เจ้าที่ทำการ Reset PIN

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งว่า Unauthorised Access

เกิดจาก Session Timeout ให้ทำการตรวจสอบว่า มีการใช้ Username เดียวกัน Login ซ้ำกันหรือไม่ หรือ มีการเปิดโปรแกรมไว้นานเกินไป เป็นต้น

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยมีข้อความแจ้งว่า Cannot connect to Server

ให้รอสักครู่ แล้วทำการส่งคำสั่งซื้อขายอีกครั้ง

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยขึ้นข้อความอื่น ๆ

ให้ทำการตรวจสอบว่า วงเงินพอไหม จำนวนหุ้นพอหรือไม่ หรือว่าซิ้อขายหุ้นที่โดนห้ามซื้อขายหรือไม่ เป็นต้น

ไม่สามารถดูกราฟได้ โดยตรงบริเวณกราฟเป็นสีเทา ที่มุมบนซ้ายเป็นกากบาทแดง หรือไม่สามารถเปิด
โปรแกรม Streaming ได้

ให้ทำการลงโปรแกรม JVM ก่อนโดย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ หรือหากเคยทำการดาวน์โหลดไปแล้ว
ให้ดำเนินการดังนี้

 • ทดลองทำการ clear cache ด้วยวิธีดังนี้ เปิด internet explorer -> tools -> internet options เลือก
  Tab General -> Delete Files และเลือก Delete Cookies
 • ให้ลองตรวจสอบขั้นต่อไป โดยการ เปิด internet explorer -> tools -> internet options เลือก Tab Security เลือก Internet (เล่นผ่าน modem) หรือ Local Internet (เล่นผ่าน Lan ของบริษัทฯ) -> Custom Level และ
  ลองหาหัวข้อ Microsoft VM หากมีให้เลือก Enable ถ้าไม่มี ไปข้อถัดไป
 • ไปที่ Control panel ของ windows แล้วหา icon ที่ชื่อว่า Java Plug-In คลิกที่คำดังกล่าว ถ้าไม่มี ไม่ต้องทำข้อถัดไป
 • หลังจากนั้นไปที่เมนู Browser ให้นำเครื่องหมาย "ถูก" ออกให้หมด หากไม่มี icon ดังกล่าว ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม JVM ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นอีกครั้ง

ในบางครั้งเปิดโปรแกรม Streaming แล้วพบกับข้อความว่า A script in this movie is causing Macromedia Flash Player ตามรูป ต้องทำอย่างไร

หากท่านต้องการใช้งานโปรแกรม Streaming ต้องกดปุ่ม No แต่หากท่านไม่ต้องการ ให้กดปุ่ม Yes และปิดหน้าต่างโปรแกรม Streaming

Streaming
 

การที่ขึ้นข้อความดังกล่าว เนื่องจาก โปรแกรม Flash ตรวจสอบพบว่า หากมีการใช้โปรแกรม Streaming นี้
อาจจะส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานช้าได้ ซึ่งเป็นไปได้ว่า ขณะนั้นเครื่องของท่านมีการใช้งานโปรแกรมอื่น
ที่มีการโหลดเครื่องของท่านอยู่มาก หรืออาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีคุณสมบัติของเครื่องที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่ระบุไว้ในหัวข้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้างต้น

ในบางครั้งเปิดโปรแกรม Streaming ได้แล้ว แต่พบว่าโปรแกรมทำงานไม่สมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร

ให้ลองคลิกขวาบริเวณโปรแกรม Streaming และตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Macromedia Flash Player ตามรูป
ว่าเป็น Macromedia Flash Player 7 หรือไม่ หากไมใช่ ให้ทำการดาวน์โหลด Macromedia Flash Player 7
ได้จาก www.settrade.com สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่

 

โดยตามปกติการอัพเดตเวอร์ชั่นของ Macromedia Flash Player นั้น จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการเปิดโปรแกรม Streaming ขึ้นมาในครั้งแรก

หากมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Streaming ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต -> ดาวน์โหลด Flash Player -> เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่อง

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิด Internet Explorer ใหม่ และทดลองเข้าเว็บไซต์อื่นๆ เช่น www.google.com หรือ www.yahoo.com หรือ www.sanook.com เพื่อทดสอบว่า Internet ที่ใช้งาน
  ไม่มีปัญหา หากไม่สามารเรียกใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้ แสดงว่า Internet ที่ใช้งานมีปัญหา ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนไปใช้ Internet ยี่ห้ออื่น (แนะนำ INET หรือ True หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, ISDN)
 • ดาวน์โหลด Flash Player ลงโปรแกรม Flash Player ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.settrade.com สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ (ในกรณีที่ไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อน)
 • เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่อง เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่อง โดยการเปิด Internet Explorer และไปที่เมนู Tools -> Internet Options -> Delete Cookies และ กด OK ->Delete Files และทำเครื่องหมายถูกหน้า Delete all offline content และกด OK -> Settings และเลือกหัวข้อ Every visit to the page และกด OK

ทดลองเปิดโปรแกรม Streaming ใหม่อีกครั้ง หากยังคงพบปัญหาอีก ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ NOMURA DIRECT 02-638-5500 โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • Window Version (คลิกขวาที่ My computer -> Properties)
 • IE Version (เปิด Internet Explorer -> Help -> About Internet Explorer)
 • ISP (Internet Service Provider, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการอยู่
 • พบปัญหาเป็นครั้งแรกหรือไม่
 • ตัวอย่างหน้าจอที่มีปัญหา (กดปุ่ม Print Screen และกด Ctrl+V ในเอกสาร Word เพื่อเก็บรูปตัวอย่างหน้าจอ
  แล้วทำการ Save หรือพิมพ์ออกมา) แล้วส่งอีเมล์ให้เจ้าหน้าที่ต่อไป