Quick Login

Training/Seminar


CNS Corporate Access: Muangthai Capital Public Company Limited, MTC
Tue 26 MAR | CNS Convention Center with video conference to all branches | 13.00-14.00

CNS Corporate Access: Muangthai Capital Public Company Limited, MTC

"CNS Corporate Access 2019"
- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

Date: 26 March 2019
Time: 13.00-14.00

Floor G Thai-Wa Building
 
 

Portfolio Clinic
Fri 29 March | Conference room, 15F with video conference to all branches | 13.00-15.00 น.
     (83 seats left)

Portfolio Clinic "จัดพอร์ตการลงทุนตอบรับหุ้นปันผล / ความชัดเจนการเลือกตั้งและฟันด์โฟล์"
หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตการลงทุนตอบรับหุ้นปันผล / ความชัดเจนการเลือกตั้งและฟันด์โฟล์"

วิทยากร:
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

Date: Fri 29 March 2019
Time: 13.00-15.00

Nomura Head Office
 
 

ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต
Sat 30 March | Faculty of Business Administration, Chiang Mai University | 08.30-12.00 น.
     (57 seats left)

ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต
สัมมนาในหัวข้อ : ฉลาดบริหารเงิน ไม่เสียเวลางาน ด้วยการจัดพอร์ต

วิทยากร: คุณสุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกองทุนรวม

กำหนดการ
8.30 น.   ลงทะเบียน
9.00 น.   เริ่มบรรยาย
 
 

Date: Sat 30 March 2019
Time: 08.30-12.00

Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
 
 

จัดพอร์ตลงทุนด้วยหุ้นเติบโต / มั่นคง / ปันผลสม่ำเสมอ กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน
Wed 03 April | Vibhavadi rangsit Branch with video conference to all branches | 12.15-14.00 น.
     (78 seats left)

จัดพอร์ตลงทุนด้วยหุ้นเติบโต / มั่นคง / ปันผลสม่ำเสมอ กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน
หัวข้อ  :  จัดพอร์ตลงทุนด้วยหุ้นเติบโต / มั่นคง / ปันผลสม่ำเสมอ กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน

วิทยากร  : คุณคณฆัส  จิรเสวีนุประพันธ์  (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค)
               คุณกรภัทร วรเชษฐ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน)

เนื้อหา : สัมมนาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไตรมาส 2 ปี 2562
 
 

Date: Wed 03 April 2019
Time: 12.15-14.00

Suntowers Building B, 23rd Floor
 
 

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin Scho...
Mon 22 April | Conference room, 15F with video conference to all branches | 13.30-15.30 น.
     (80 seats left)

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด eFin Stock Pick Up กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School
หัวข้อ  :  ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเด็ด  eFin Stock  Pick Up  กับวิทยากรมืออาชีพจาก eFin School

วิทยากร  : วิทยากรจาก Efinance Thai

เนื้อหา :
1. แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม eFin Stock Pick Up
2. แนะนำการเลือกใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม eFin Stock Pick Up เพื่อช่วยสนับสนุนรูปแบบการลงทุน
3. แนะนำวิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยโปรแกรม eFin Stock Pick Up
 
 

Date: Mon 22 April 2019
Time: 13.30-15.30

Nomura Head Office
 
 

Portfolio Clinic
Fri 26 April | Conference room, 15F with video conference to all branches | 13.00-15.00 น.
     (120 seats left)

Portfolio Clinic "จัดพอร์ตให้มั่นคงเพื่อต้อนรับการลงทุนกลางปี 2562"
หัวข้อ : Portfolio Clinic "จัดพอร์ตให้มั่นคงเพื่อต้อนรับการลงทุนกลางปี 2562"

วิทยากร:
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

Date: Fri 26 April 2019
Time: 13.00-15.00

Nomura Head Office
 
 

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)
Mon 29 April | Internet Training Room, 15F. with video conference to all branches | 13.30-15.30 น.
     (49 seats left)

เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)
หัวข้อ  :  เตรียมความพร้อม มือใหม่ เข้าใจการลงทุน (การใช้งานโปรแกรม ออนไลน์)

วิทยากร  : คุณพิมพ์พร ยั่งยืน รองผู้จัดการ ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. Update โปรแกรม บริการและฟังก์ชั่น ที่มีบนเว็บไซด์ nomuradirect
2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus,Streaming,Nomura iFund และฟังก์ชั่นอื่นๆที่มีให้บริการ
3. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com
 
 

Date: Mon 29 April 2019
Time: 13.30-15.30

Nomura Head Office