โปรแกรมซื้อขาย

โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยบัญชีมาร์จิ้น?

ท่านสามารถดาวน์โหลดและใช้งานโปรแกรม eFinTrade Plus/Streaming ในการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อใช้บริการบัญชี มาร์จิ้น

ดาวน์โหลดโปรแกรม และ คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
Version eFin Traade Plus Streaming
PC
Mobile Application

หมายเหต
ุ การ Login ผ่าน Mobile Application ต่างๆ จะต้องเลือก Broker เป็น CNS

การ Login

การ Login เข้าสู่ระบบซื้อขาย?

  • Username : คือรหัสผู้ใช้บริการ ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถปลี่ยนแปลงได้
  • Password : คือรหัสผ่าน ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ สามารถเปลี่ยนได้ในเมนู หลัง Login
  • PIN : คือรหัสที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ และเป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู หลัง Login
เมื่อจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ "ลืมรหัสผ่าน" ทำอย่างไร?

กรณีลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถขอรหัสใหม่ด้วยตนเอง (Forgot password) ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ http://www.nomuradirect.com คลิกที่เมนู "ลืมรหัสผ่าน?"

การส่งคำสั่งซื้อขาย

ส่งคำสั่งซื้อขายได้ช่วงเวลาใด

เหมือนการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นปกติ เฉพาะคำสั่ง short หุ้นที่ส่งคำสั่งได้เฉพาะเวลาตลาดเปิดทำการเท่านั้น (Open I และ II)
การส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์ต้องดูอะไรบ้าง
  • ตรวจสอบ IM (50% 70% 85%) ของหุ้นที่ต้องการลงทุน และวางหลักประกันตามสัดส่วนที่กำหนด (2)
  • ส่งคำสั่งซื้อหุ้นตามมูลค่าที่ต้องการ โดยบริษัทฯจะจัดสรรเงินกู้ให้กับลูกค้าสำหรับค่าซื้อส่วนที่เกินกว่าเงินที่วางไว้โดยอัตโนมัติ (3)

จะดูสถานะ Call / Force Margin ได้จากที่ใด

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ Call / Force ของบัญชีมาร์จิ้น ได้จากโปรแกรม eFin Trade Plus หน้าจอ Portfolio บริเวณ Call & Force (3)ตามภาพด้านล่างนี้

ทำความรู้จัก Margin Loan
 


วีดิโอสั้นๆ ที่จะทำให้เรื่องมาร์จิ้นโลน เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน
Margin Introductionแหล่งความรู้อื่น
แหล่งความรู้ ข้อมูลความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

NOMURADIRECT
www.nomuradirect.com

eFin Trade Plus
www.efinancethai.com/efintools/index.aspx

SET EDUCATION
www.set.or.th/set/education/main.do

 

สอบถามข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

NOMURA DIRECT: 0-2638-5500
E-mail: info.cns@th.nomura.com
website: http://www.nomuradirect.com

picture picture picture picture picture