หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลฉบับนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

E-Newsletter ทั้งหมด คลิกที่นี่


อีเมลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
ผ่านทางอีเมล หรือต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ
NOMURA DIRECT 0-2638-5500

อีเมล์ฉบับนี้เป็นเพียงการแจ้งข่าวสารจากบริษัทฯ เท่านั้น กรุณาอย่าตอบกลับ หากท่านต้องการส่งอีเมลถึงเรา กรุณาส่งไปที่ info.cns@th.nomura.com

Spotify Soundcloud CNS Channel Portfolio Holding Assets รางวัลนักวิเคราะห์ CNS Channel ระวังมิจฉาชีพ!! Fund Talk