Back
กิจกรรมสัมมนาประจำเดือนนี้
ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Economics, Strategy, Technical)

CNS Convention Center | เสาร์ 20 ก.ค. | 08.30-12.30น.

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ (Fundamental, Econnomics, Strategy, Technical) กับทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน 

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาเองโดยรถส่วนตัว จอดรถได้ที่ตึกกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น ***

วิทยากร :
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์   ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - กลยุทธ์การลงทุน
คุณเพลินใจ จิระจรัส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
คุณนุชจรินทร์ ปัณรส  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน - วิเคราะห์เศรษฐกิจ

กำหนดการ :
8.30 - 9.00      ลงทะเบียน
9.00 - 10.30    สัมมนาช่วงที่ 1
10.30 - 12.00   สัมมนาช่วงที่ 2
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถ Download ได้ภายในงานเท่านั้น!!


เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน สามารถเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 บาท ต่อท่าน (สำรองที่นั่งทางอีเมล์ 
CCD.Communication@th.nomura.com)
3. บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่งาน 
4. โปรดนำบัตรประชาชนมาในวันงานเพื่อลงทะเบียนเข้าสัมมนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-638-5635

seminar