CNS Startup & SME Access คือ “ สะพานเชื่อมโยง ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยแรงสนับสนุนจาก CNS ที่จะอาสานำพาผู้ประกอบการเข้าสู่ศูนย์กลางความรู้ที่ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทางธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน สร้างสังคมทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน การให้ความรู้เบื้องต้นในเชิงกฎหมายและบัญชี เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ”

Why Joining CNS Startup & SME Access?

CNS Corporate Access

โอกาสพบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรียนรู้ประสบการณ์ และ Know-How เพื่อศึกษาและประยุกต์ต่อยอดทางธุรกิจ

CNS Startup & SME Access Classroom

ติวเข้ม Startup เข้าใจ รู้จริง
สู่การเริ่มต้นทางธุรกิจให้ถูกทาง

CNS Startup & SME Expo

Startup Showcase ร่วมมหกรรมโชว์ผลงานสุดเจ๋ง เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

CNS Financial Advisory

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ การระดมทุน ภายใต้การดำเนินธุรกิจดังนี้

CNS Investment Consult

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

The Angel Biz Challenge (ABC)รายละเอียดเพิ่มเติ่ม


Training & Activities

งานสัมมนา และ กิจกรรม

CNS NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว The Angel Biz Challenge 2016
1. งานแถลงข่าว The Angel Biz Challenge 2016
Startup Thailand 2016
2. งานแถลงข่าว "Startup Thailand 2016"
CNS Corporate Access 2016 : 4 Feb 2016
3. พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อันทันสมัย CNS Convention Center
 The Angel Boot Camp
4. กิจกรรม The Angel Boot Camp วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ CNS Convention Center
CNS Corporate Access 2016 : 28 Jan 2016
CNS Corporate Access 2016 : 28 Jan 2016
CNS Corporate Access 2016 : 2 Feb 2016
CNS Corporate Access 2016 : 2 Feb 2016
Team Member Girl NOMURA งานแถลงข่าว The Angel Biz Challenge 2016

“งานแถลงข่าว The Angel Biz Challenge 2016 "

งานแถลงข่าวพิธีลงนาม Letter of Intent ระหว่าง SET/ SME Development Bank / UTCC และ NOMURA
ภายใต้โครงการ The Angel Biz Challenge
เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  

  

Team Member Girl NOMURA งานแถลงข่าว "Startup Thailand 2016

“งานแถลงข่าว "Startup Thailand 2016 "

CNS Startup & SME Access สนับสนุน และเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 – วันที่ 1 พฤษภคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

             

Team Member Girl NOMURA CNS Convention Center

“พิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อันทันสมัย CNS Convention Center

“ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ โนมูระ พัฒนสิน ผู้ให้บริการด้านการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร ที่มีมาตรฐานระดับสากล จัดพิธีเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้อันทันสมัย CNS Convention Center บนถนนสาทรใต้ ถือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นประโยชน์จากหลากหลายด้าน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจและการลงทุน”

       

       
 The Angel Boot Camp NOMURA CNS Convention Center

กิจกรรม The Angel Boot Camp วันที่ 6 สิงหาคม 2559
ณ CNS Convention Center
   
Team Member Girl NOMURA Corporate Access

“CNS Corporate Access 2016” : 28 Jan 2016

กิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน Update ข้อมูลต่างๆ พร้อมสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน

โดยในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), NCL, (ที่2จากซ้าย) ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

Team Member Girl NOMURA Corporate Access

“CNS Corporate Access 2016” : 2 Feb 2016

กิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน Update ข้อมูลต่างๆ พร้อมสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน

โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), PTG, (ที่3จากซ้าย) ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

CNS Corporate Access

CNS Startup & SME Access
Classroom

CNS Startup & SME Expo

CNS Financial Advisory

CNS Investment Consult

Team Member Girl NOMURA CNS Corporate Access

CNS Corporate Access

กิจกรรมพิเศษ!!! ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายกลุ่มอุตสาหกรรม

รับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน แนวคิดการดำเนินธุรกิจ ศึกษาภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ Startup พร้อมสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team)

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 และสาขาทั่วประเทศ

Team Member Girl NOMURA CNS Startup & SME Expo

CNS Startup & SME Expo

Startup Showcase มหกรรมที่เปิดโอกาสให้เหล่าสมาชิก Startup ได้โชว์ผลงานสุดเจ๋ง กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

Team Member Girl NOMURA CNS Financial Advisory

CNS Financial Advisory

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ การระดมทุน ภานใต้การดำเนินธุรกิจดังนี้
1. ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2. ที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาด เอ็ม เอ ไอ
3. ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ
4. ที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ
5. ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆของบริษัทจดทะเบียน
6. ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงิน
7. ที่ปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (joint Venture)
8. ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
9. ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
10. ที่ปรึกษาอื่นๆ เช่น การทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตลาดเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Team Member Girl NOMURA CNS Investment Consult

CNS Investment Consult

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงิน ภายใต้การดำเนินธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทุนประเภทเงินสด การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
2. ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์
3. ธุรกิจค้าตราสารหนี้
4. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน