การเข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา


ติดต่อสำนักงานใหญ่ และสาขา


กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000
โทรสาร : 0-2081-2001
NOMURA DIRECT : 0-2638-5500

Trading Website : www.nomuradirect.com
Website : www.nomuradirect.com/Corporate

ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
CNS Convention Center ศูนย์เรียนรู้สำนักงานสาขา – อาคารไทยวา ทาวเวอร์

ที่อยู่ : 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2638-5200 , 0-2081-2200
Website : www.nomuradirect.com/startup_access
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-บางนา

ที่อยู่ : 589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2725-8600
โทรสาร : 0-2745-6220-21
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-พระปิ่นเกล้า

ที่อยู่ : 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ทาวเวอร์ A ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2081-2950, 0-2638-5950
โทรสาร : 0-2884-9064, 0-2884-9067
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-วิภาวดีรังสิต

ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 23 ทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2081-2920
โทรสาร : 0-2617-7800
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ :อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-801-920-1
โทรสาร : 035-801-922
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคเหนือ

สำนักงานสาขา-เชียงใหม่

ที่อยู่ :30 ปันนา เพลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-210-834, 053-210-835
โทรสาร : 053-210-841
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสาขา-นครราชสีมา

ที่อยู่ :เลขที่ 1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-248-526-7
โทรสาร : 044-248-528
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคตะวันออก

สำนักงานสาขา-ระยอง

ที่อยู่ :อาคาร ทีเอสเค ปาร์ค เลขที่ 351-351/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-020-030-1
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps