การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การฝากถอนเงิน

วิธีการฝากเงิน

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์
3. เลือกเมนู ฝากเงิน
4. เลือกช่องทางการฝากเงิน
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการแจ้งฝากเงิน:

  • กรณีฝากเงินผ่านระบบ ATS บริษัทจะดำเนินการเพิ่มอำนาจซื้อในบัญชีซื้อขายของท่าน หลังจากบริษัทได้รับยืนยันการตัดบัญชีของท่านจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว รายการแจ้งหลังเวลา 16:00 น. ถือเป็นคำสั่งในวันทำการถัดไป
  • กรณีฝากเงินโดยหักจากค่าขายหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องของลูกค้า กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันครบกำหนดค่าขาย
  • กรณีตัด ATS กรุณาแจ้งยอดฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง
 

ท่านสามารถดูยอดเงินยอดเงินฝากกับบริษัท ได้ที่เมนู Portfolio

ขั้นตอนการแจ้งฝากเงินผ่านระบบ ATS

หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ ฝากเงินผ่านระบบ ATS
 

กรอกรายละเอียดดังนี้ วันที่ต้องการฝากเงิน จำนวนเงิน ใส่ PIN (รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย)
หน้าจอฝากเงินผ่านระบบ ATS www.nomuradiect.com

 

ท่านสามารถดูยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันนี้ ได้ที่เมนู Portfolio

ดูรายการฝากเงินย้อนหลังที่ไหน

หลังจาก Login > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ รายการฝากเงินย้อนหลัง
 
หน้าจอแสดงรายการฝากเงินย้อนหลังผ่านระบบ ATS www.nomuradiect.com

 

หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกคำสั่งฝากเงิน สามารถ click ที่กล่องด้านหน้าคำสั่งฝากเงินนั้น (หากรายการที่ระบบดำเนินการหักเงินกับธนาคารแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกผ่านระบบได้)