การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


efin Stock pick up

การเข้าใช้งาน efin Mobile และ โปรแกรม efin Stock pick up

  • ทำการ Login เข้าสู่ระบบที่ www.nomuradirect.com
  • เลือกเมนู efin Stock pick up ระบบจะทำการ login เข้าสู่เว็บไซต์ของ efinanceThai.com และเปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากไม่สามารถเปิดโปรแกรม efin Stock pick up ได้ แสดงว่าเครื่องของท่านอาจยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งดังต่อไปนี้