การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


โปรแกรม efin Trade Plus

ต้องการใช้งาน efin Trade Plus ผ่าน PC ต้องทำอย่างไร ?

  • คลิกที่นี่ เพื่อดาวนฺ์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน efin Trade Plus ผ่าน PC

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus

การใช้งาน efin Trade Plus จะต้องมีโปรแกรม .NET Framework ด้วย กรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถ click เพื่อ download โปรแกรมสำหรับติดตั้ง .NET Framework

1. กรณีที่ติด Pop-up blocked เมื่อ Log in เข้าสู่หน้าจอ จะมีแถบ Pop-up blocked แสดงขึ้นมาดังรูป

 
 

2. ให้คลิกขวาที่ Pop-up blocked แล้วเลือก Temporarily Allow Pop-ups

 
 

3. จากนั้นจะมีหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม Retry

 
 

4. จากนั้นระบบจะแจ้งให้ทำการติดตั้ง ActiveX ดังรูป

 
 

5. จากนั้นเมื่อ ActiveX ติดตั้งเสร็จจะปรากฏปุ่ม Run efin Trade Plus ให้ Click ที่ Run efin Trade Plus ดังรูป

 
 

6. จากนั้น จะมีหน้าจอ ApplicationLuncherX เป็นหน้าจอตรวจสอบ Versionของ i2Trade ถ้า Versionไม่ตรง หรือไม่มีโปรแกรม i2Trade ก็จะให้ทำการ Download and install โปรแกรม efin Trade Plus จากนั้นให้ โดยClick ที่ปุ่ม "OK"

  • กรณีที่ ในเครื่อง PC ไม่มีโปรแกรม efin Trade Plus จะขึ้นหน้าจอนี้
 
 
  • กรณีที่ ในเครื่อง PC มีโปรแกรม efin Trade Plus แต่ Version ไม่ตรงกับ Server จะขึ้นหน้าจอนี้
 
 

7. จากนั้น ให้ Click "Run" ดังรูป เพื่อทำการ ติดตั้งโปรแกรม

 
 

8. จากนั้นให้ Click ที่ "Run" ดังรูป

 
 

9. ขั้นตอนนี้จะ เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม

 
 

10. เสร็จกระบวนการติดตั้งโปรแกรม ให้ Click ที่ "Close"

ใช้อินเทอร์เน็ตระบบ LAN หากจะเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขาย efin Trade Plus ต้องทำอย่างไร ?

  • ตามปกติโปรแกรมซื้อขาย efin Trade Plus จะไม่สามารถใช้งานในบริษัทที่ใช้ระบบ LAN ได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เปิดพอร์ต TCP ก่อน ถึงจะใช้งานได้
  • efin Trade Plus Port 20021

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0

1. กรณีที่ท่านคลิกที่ปุ่ม RUN แล้วหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีโปรแกรม .Net Framework จะปรากฏ
หน้าจอดังรูป ให้กด OK

 
 

2. จะปรากฏหน้าจอ File Download ให้ท่านกด Run

 
 

3. จะปรากฏหน้าจอกำลัง Download

 
 

4. หากขึ้นรูปนี้ให้กดปุ่ม Run

 
 

5. โปรแกรมกำลังแตกไฟล์

 
 

6. จะปรากฎหน้าจอติดตั้งให้คลิก Next

 
 

7. ใส่เครื่องหมายถูกหน้า I accept the terms of the License Agreement แล้วกด Install

 
 

8. โปรแกรมกำลังติดตั้ง

 
 

9. หากติดตั้งเสร็จแล้วกด Finish