การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การเปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม กับบล.โนมูระ พัฒนสิน


ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

Open account "คลิกที่นี่" เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อส่งเอกสารเปิดบัญชีให้ท่าน หรือ "คลิกที่นี่" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง*
Open account

กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน [ตัวอย่างการกรอกเอกสารเปิดบัญชี] นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

Open account เมื่อได้รับเลขที่บัญชีแล้ว นำมาลงทะเบียนสร้าง username ได้ที่เมนู "ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน"
Open account ฝากเงินเพื่อเริ่มต้นซื้อขาย (วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย อ่านที่นี่)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

Open account

กรุณากรอกเอกสาร  บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Open account

กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

 
สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเปิดบัญชีจากท่านครบถ้วนแล้ว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Omnibus Account) ได้กี่บัญชี?


ไม่กำหนด แต่หากลูกค้าประสงค์จะเปิดเพิ่ม บัญชีที่มีอยู่เดิมจะต้องมีรายการซื้อ/ขายก่อน

ลูกค้าสามารถใช้ ATS ได้สูงสุดกี่ Bank?

  • บุคคลธรรมดา สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 3 Bank
  • นิติบุคคล สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 5 Bank

ลูกค้าสามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินผ่านระบบ ATS แยกระหว่างบัญชีหุ้น, กองทุน, Fixed Income และ TFEX ได้หรือไม่?


ได้ แต่ต้องระบุในเอกสารสำเนาหน้า Book Bank ว่าประสงค์จะใช้ Bank ไหนสำหรับบัญชีใด

หากลูกค้าเป็นคนไทยทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินในสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุล บาท สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ ?


ลูกค้าต้องระบุ ข้อมูลทางการเงิน-ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ลูกค้าได้รับในเอกสารคำขอเปิดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)

ลูกค้ามีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ทำงานต่างประเทศ เดินทางไป-กลับ เดือนละครั้ง หรืออาจจะปี ละ 2-3 ครั้ง จะสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่


บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)