การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


NOMURA iFund

มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนไหมครับ ?


ในส่วนของค่าธรรมเนียม บล. โนมูระฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมจากลูกค้า ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติที่กองทุนเรียกเก็บจากลูกค้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะซื้อกองทุนนี้ผ่านบลจ.โดยตรง หรือ ผ่านตัวแทนจำหน่ายก็ตาม


ขั้นต่ำในการซื้อ-ขายกองทุน จะเท่ากับซื้อขขายจากบลจ.ไหมหรือไม่


ขั้นต่ำ และ เงื่อนไขการซื้อขายกองทุน เป็นไปตามนโยบายของกองทุนนั้นๆ ขึ้นอยู่แต่ละบลจ. โดยบล. โนมูระฯ ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

วันแจ้งเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปิดหรือมีค่าใช้จ่ายหรือไม่


เปิดบัญชีกองทุนกับ บล. โนมูระฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี และค่าใช้จ่ายใดๆ

ลูกค้าสามารถใช้ ATS ผูกบัญชีธนาคารได้สูงสุดกี่บัญชี


บล. โนมูระฯ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถผูกบัญชี ATS ได้สูงสุดถึง 3 บัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา และ 5บัญชีสำหรับนิติบุคคล

ถ้าซื้อกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผล เวลากองทุนจ่ายเงินปันผลจะโอนเข้าไปที่ใด


เงินปันผลจะถูกนำเข้าบัญชีธนาคาร(ที่ผูกATS)ของลูกค้าที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ (นำเข้าบัญชีATSหลักที่ลูกค้าเลือกไว้ กรณีผูกไว้มากกว่า 1บัญชี)

การซื้อกองทุน สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่


สามารถใช้ได้กับกองทุน SSF RMF บางกองทุนค่ะ

ถ้าซื้อกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผล จะสามารถแจ้งไม่หักภาษี 10% ณ ที่จ่าย กับทางบล.โนมูระได้ใช่ไหม?


สามารถแจ้งได้ตั้งแต่ตอนเปิดบัญชี หรือแก้ไขได้ในภายหลัง แต่กรณีต้องการให้บริษัทหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลังกรณีลูกค้าได้รับเงินปันผลไปแล้ว ไม่สามารถทำได้

ช่วยแนะนำบริการ DCA กองทุน


สามารถใช้บริการผ่านหน้าเวปในเมนู Trading -> Dollar cost average
หรือผ่าน application ในเมนู ซื้อขาย -> Dollar cost average
ในมุมคำแนะนำ DCA เป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านราคา และลดปัญหาเรื่องต้องจับจังหวะตลาดเวลาเข้าซื้อ มักเป็นการลงทุนในระยะยาว จึงแนะนำให้ลงทุนในกลุ่มประเทศที่มีทิศทางการเติบโตของ GDP ขยายตัวอย่างชัดเจน เช่นกลุ่ม CLMV (ตัวอย่างเช่น KT-CLMVT-A) หรืออุตสาหกรรมที่เป็นกระแสหลักของประชากรโลกเช่น AI และ Healthcare (ตัวอย่างเช่น SCBROBO, T-Healthcare, BCARE)