การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


บริการทางบัญชี

เริ่มต้นซื้อขาย

หลังจากเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบอำนาจซื้อ(Purchasing Power หรือ Line Available ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ เพราะท่านจะส่งคำสั่งซื้อได้ไม่เกินอำนาจซื้อที่ท่านมีอยู่) ขั้นตอนการฝากเงินเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อมีดังนี้

  • ฝากเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามช่องทางที่ท่านสะดวก อ่านรายละเอียดวิธีการฝากเงินได้ที่นี่
  • เมื่อฝากเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบอำนาจซื้อของท่านได้ที่เมนู Portfolio และช่อง PP/Line Available
    ของท่านใน Program ส่งคำสั่งซื้อขาย และเริ่มต้นซื้อขายได้ทันที

หากต้องการยกเลิกรับเอกสารสรุปค่าซื้อขายทาง E-mail (e-Confirmation) ต้องทำอย่างไร ?


ลูกค้าเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเอกสารทาง E-mail (เขียน/พิมพ์ใส่กระดาษ A4) พร้อมลงนาม ส่งให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนประสานงานเพื่อดำเนินการยกเลิกให้

ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้หักเงินผ่านระบบ ATS ต้องทำอย่างไรบ้าง ?


  • กรอกแบบฟอร์มแจ้งแก้ไขการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (11-9)
  • แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • แนบสำเนาหน้า Book Bank

ถ้าลูกค้าต้องการยกเลิก ATS ลำดับที่ 1 (หลัก) มาใช้ ATS 3 ลำดับ 3 ที่แจ้งธนาคารอนุมัติการใช้แล้ว ต้องทำอย่างไร ?


ลูกค้าแจ้งที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนประสานงานเพื่อดำเนินการให้

ถ้าหากผลการขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS Rejection) จะต้องทำอย่างไร? (ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะกรอกชื่อบัญชีผิด,กรอกเลขที่บัญชีผิด,ลายเซ็นไม่เหมือน,เซ็นไม่ครบชุด,)


ลูกค้าจะต้องทำการเซ็นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) มาใหม่ เพื่อยื่นส่งไปธนาคารอีกครั้ง (ดาวน์โหลดเอกสาร) แต่หากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเลขที่บัญชีซื้อขายไปลงทะเบียนผ่าน ATM จะทำให้สามารถใช้งาน ATS ได้เร็วขึ้น ( คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัคร ATS ผ่านระบบ ATM )

ถ้าหากต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำอย่างไร ?


ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารการแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ (ในเอกสารจะมีให้เลือก หัก/ไม่หัก)