การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ลักษณะของสัญญา อัตราหลักประกัน และอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สรุปอัตราหลักประกัน และอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


 
ลักษณะของสัญญา
Equity
SET50 Index Futures
contract spec SET50 Index Futures
SET50 Index Options
contract spec SET50 Index Futures
Sector Index Futures
contract spec Sector Index Futures
Single Stock Futures
contract spec Single Stock Futures
Precious Metal
Gold Futures
contract spec 50 Baht Gold Futures
Mini Gold Futures
contract spec 10 Baht Gold Futures
Currency
USD Futures
contract spec USD Futures
Interest Rate
3M BIBOR Futures
contract spec SET50 Index Futures
6M THBFIX Futures
contract spec SET50 Index Futures
5Y Gov Bond
contract spec SET50 Index Futures

การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ช่วงกลางคืน (Night Session)

เอกสารเผยแพร่ การขยายเวลาซื้อขาย Night Session สำหรับการซื้อขายสินค้าที่มีการอ้างอิงกับราคาตลาดโลก (Commodities)