การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Gold Delivery (Gold-D)


Gold Delivery (Gold-D) คือ คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.99% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า (Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด และมีการซื้อขายเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน

จุดเด่นของ Gold-D
  • นักลงทุนสามารถรับทองคำได้จริง ณ วันหมดอายุ
  • ซื้อขายเป็น USD สะดวกต่อการติดตามและซื้อขายทองคำเทียบกับตลาดโลก
  • สามารถซื้อขายแบบ Realtime ผ่านช่องทาง Online