การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Gold Futures / Mini Gold Futures

Gold Futures / Mini Gold Futures คือ สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าอ้างอิง
ซึ่งในที่นี้คือทองคำ โดยกำหนดราคาและปริมาณกันไว้ตั้งแต่วันนี้ และสัญญากันว่าจะทำการส่งมอบสินค้าทองคำกันในอนาคต ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนดให้ใช้วิธีการชำระราคากันเป็นเงินสดเท่านั้น โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาตลาด
ณ วันที่ส่งมอบกับราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

ประโยชน์ของ Gold Futures / Mini Gold Futures
  • ใช้ในการเก็งกำไรจากแนวโน้มของราคาทองคำได้
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้
  • จะซื้อหรือขายก่อนก็ได้ และไม่ต้องมีทองคำจริงๆ อยู่ในมือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเก็บรักษา

ข้อควรระวังในการลงทุน Gold Futures / Mini Gold Futures
  • ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างใกล้ชิด
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำผิดพลาด
  • ทองคำเป็นสินค้าอ้างอิงที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ในช่วงที่ตลาดอนุพันธ์
    แห่งประเทศไทยปิดทำการ นักลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงทางด้านราคาอยู่

ข้อดีของการลงทุนใน Gold Futures
  • ใช้เงินลงทุนต่ำ เพียงวางหลักประกันไม่เกิน 10% ของมูลค่าทอง
  • สามารถซื้อหรือขายก่อนก็ได้ ทำให้ทำกำไรได้ทุกสภาพตลาด