การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

SET50 Index Options

SET50 Index Options เป็นสัญญา “สิทธิ” ระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อต้อง “จ่ายเงินค่าซื้อสิทธิ(ค่าพรีเมียม)” ให้กับผู้ขาย เพื่อแลกกับการได้สิทธิในการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตาม จำนวน ราคา ระยะเวลาที่ระบุไว้ โดยผู้ขายจะมีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาหากผู้ซื้อขอใช้สิทธิ ทั้งนี้ ในวันที่สัญญาสิ้นสุดอายุจะใช้วิธีการชำระเงินด้วยเงินสดเช่นเดียวกับ SET50 Index Futures

ประเภทของ SET50 Index Options
  • Call Options เป็นสัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการ “ซื้อ SET50 Index”
  • Put Options เป็นสัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการ “ขาย SET50 Index”
ประโยชน์ของ SET50 Index Options
  • มีโอกาสทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้น ขาลง และตลาดทรงตัว (Sideway)
  • เพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์แนวโน้มของดัชนี
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้
ข้อควรระวังในการลงทุน SET50 Index Options
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มดัชนีผิดพลาด
  • ผู้ขายสิทธิ (short) จะมีภาระผูกพันหากผู้ซื้อสิทธิ (long) มาใช้สิทธิ หากคาดการณ์ผิดพลาดอาจขาดทุน
    ได้ไม่จำกัด
  • อาจทำการปิดสถานะได้ยากหากตลาดไม่มีสภาพคล่องและอาจซื้อหรือขายไม่ได้ในราคาที่ต้องการ