การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


เวลาทำการซื้อ - ขาย

เวลาทำการซื้อ - ขาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร สำหรับเวลาทำการซื้อขายหุ้นประจำวันนั้น เปิดให้มีการซื้อขายวันละ 2 รอบ ดังนี้

Pre - Open 1 9:30 - 10:00
ช่วงเช้า 10:00 - 12:30
Pre - Open 2 14:00 - 14:30
ช่วงบ่าย 14:30 - 16.30

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off - hour Trading) เริ่มตั้งแต่เวลาปิดการซื้อขายจนถึงเวลา 17: 00 น.
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นักลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศ สำหรับการซื้อขายนอกเวลาทำการนี้ กำหนดให้ซื้อขายด้วยวิธี Put - through (PT) เท่านั้น