ประกาศสำคัญ

เรื่อง  แจ้งรายละเอียดการใช้งาน Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่ เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลสำหรับการใช้งาน
 Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คู่มือการใช้งาน 
Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่ [
คลิกที่นี่]

2. 
การเปลี่ยนเวอร์ชั่นการใช้งาน 

ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. เป็นต้นไป หลังจากเข้าใช้งานโปรแกรม Streaming จะมี Popup เพื่อให้เลือกระหว่าง Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่ และเวอร์ชั่นเก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   หากลูกค้าเลือกเข้าใช้งานเวอร์ชั่นใหม่

o    การเข้าใช้งานครั้งถัดไป โปรแกรมจะเปิดเวอร์ชั่นใหม่ให้อัตโนมัติ และไม่พบ Popup ให้เลือก

-   หากลูกค้าเลือกเข้าใช้งานเวอร์ชั่นเก่า [วิธีแก้ไขหาก Flash Player ไม่ทำงาน]

o    การเข้าใช้งานครั้งถัดไปจะแสดง Popup ให้เลือกอีกครั้ง

-   หลังจากเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น Streaming ที่ใช้งานได้ด้วยวิธีดังนี้

o    สำหรับเวอร์ชั่นเก่า สามารถกดปุ่ม NEW ที่มุมบนขวาของโปรแกรม เพื่อเข้าใช้งานเวอร์ชั่นใหม่ (เหมือนเดิม)

o    สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ สามารถกดปุ่ม Old Ver. ที่มุมบนขวาของโปรแกรม เพื่อเข้าใช้งานเวอร์ชั่นเก่า

หมายเหตุ Streaming เวอร์ชั่นเก่า จะยกเลิกบริการเย็นวันพุธที่ 29 พ.ย. 60

ขอแสดงความนับถือ

Direct Department