ประกาศสำคัญ

เรื่อง แจ้งระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming  วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 8:00 - 16:30 น


     
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ขอแจ้งระงับการบริการของระบบเซ็ทเทรดเพื่อปรับปรุงระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ปิดระบบ Login และ 
ระงับบริการส่งคำสั่งซื้อขาย

   วัน/เวลาที่ระงับบริการ  :   วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 8:00 - 16:30 น

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรม eFin Trade Plus  (หุ้น) และบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Direct Department