ประกาศสำคัญ

เรื่อง แจ้งระงับบริการระบบซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ Streaming  วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. เวลา 7:30 - 13:30 น.


     
 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ขอแจ้งระงับการบริการของระบบเซ็ทเทรดเพื่อปรับปรุงระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ปิดระบบ Login และ 
ระงับบริการส่งคำสั่งซื้อขาย

   วัน/เวลาที่ระงับบริการ  :   วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. เวลา 7:30 - 13:30 น.

ระบบที่ระงับบริการ  :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรม eFin Trade Plus  (หุ้น) และบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Direct Department